Kinderrechtenthema’s

Het Kinderrechtenverdrag somt de minimumafspraken op waarmee de ondertekenende staten kinderen beschermen, het woord geven en laten groeien. Het Kinderrechtenverdrag behandelt alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen vanaf hun geboorte tot ze 18 jaar zijn. Sommige thema’s komen echter minder expliciet voor in het verdrag, zoals klimaat en milieu, of waren bij het ontstaan van het verdrag nog niet aan de hand, bijvoorbeeld cyberpesten en online privacy.

Hieronder vind je een overzicht van overkoepelende thema’s waar allerlei kinderrechten onder terug te vinden zijn. Je vindt er de standpunten en publicaties van de Kinderrechtencoalitie die op deze thema’s betrekking hebben.

RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

BELEIDSWERK

Standpunten

Hoofdthema 2019 – 2020

Onzichtbare Kinderen

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN-rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. In 2019 en 2020 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het hoofdthema ‘Onzichtbare Kinderen’.

Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen blijven onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. Onzichtbare kinderen zijn kinderen die met hun gedachten ergens anders zijn, die zich zorgen maken. Zorgen die een kind van hun leeftijd niet zou mogen hebben. Zorgen die ervoor zorgen dat ze niet kunnen, mogen of durven kind zijn. Dit kan gaan over kinderen op straat, jonge mantelzorgers, kinderen verstoken van onderwijs of jeugdhulp, vermiste kinderen op de vlucht, kinderen met ouders in de gevangenis,… en nog veel meer.