Kinderrechtenthema’s

Het Kinderrechtenverdrag somt de minimumafspraken op waarmee de ondertekenende staten kinderen beschermen, het woord geven en laten groeien. Het Kinderrechtenverdrag behandelt alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen vanaf hun geboorte tot ze 18 jaar zijn. Sommige thema’s komen echter minder expliciet voor in het verdrag, zoals klimaat en milieu, of waren bij het ontstaan van het verdrag nog niet aan de hand, bijvoorbeeld cyberpesten en online privacy.

Hieronder vind je een overzicht van overkoepelende thema’s waar allerlei kinderrechten onder terug te vinden zijn. Je vindt er de standpunten en publicaties van de Kinderrechtencoalitie die op deze thema’s betrekking hebben.

Afbeelding alternatief rapport
RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

BELEIDSWERK

Standpunten

Hoofdthema ‘Leer mij groeien’

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN-rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema.

In 2021 en 2022 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten.

In Vlaanderen gaan meer dan één miljoen kinderen en jongeren naar school. Om er te leren, maar ook om te groeien. Zowel letterlijk als figuurlijk. Want onderwijs is meer dan kennis vergaren alleen.

Elk kind heeft recht op onderwijs, zo stelt het Kinderrechtenverdrag. Helaas is dit niet voor alle kinderen en jongeren realiteit. Heel wat kinderen en jongeren ervaren drempels waardoor ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs. Bovendien heeft naar school gaan, naast de verwezenlijking van het recht op onderwijs, impact op tal van andere kinderrechten.

Daarom bundelt de Kinderrechtencoalitie haar krachten in een publicatie over onderwijs en kinderrechten. In ‘Leer mij groeien’ vertolken we de stem van kinderen en jongeren en benoemen we enkele uitdagingen in het onderwijs, met een diversiteit aan mogelijke oplossingen.