Het Kinderrechtenverdrag somt de minimumafspraken op waarmee de ondertekenende staten kinderen beschermen, het woord geven en laten groeien. Deze kinderrechten behandelen veel zaken waar kinderen van geboorte tot meerderjarigheid mee te maken hebben. Sommige thema’s komen echter minder expliciet voor in het verdrag, zoals klimaat en milieu, of waren bij het ontstaan van het verdrag nog niet aan de hand, bijvoorbeeld cyberpesten en online privacy.

Hieronder vind je een overzicht van overkoepelende thema’s waar allerlei kinderrechten onder terug te vinden zijn. Je vindt er de standpunten en publicaties van de Kinderrechtencoalitie zelf, maar ook berichten uit de actualiteit die met die thema’s te maken hebben.