Ons team

Koen Van de Wiele

Algemeen coördinator

Sien Crivits

Beleidsregisseur

Carol Verdonck

Carol Verdonck

Communicatieregisseur

Wie is de Kinderrechtencoalitie?

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bundelt de krachten van tientallen middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk..

De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.