Naast onze lidorganisaties zijn er uiteraard nog heel wat andere partners waarmee we samenwerken om onze missie te realiseren.

  • La Code is de Franstalige coalitie van kinderrechten-NGO’s.
  • Child Rights Connect is het wereldwijd netwerk van kinderrechtencoalities en -organisaties.
  • Eurochild is het Europees netwerk van Kinderrechtenorganisaties.
  • Het NCRK is het nationaal en tweetalig overlegplatform van 90 kinderrechtenactoren, aangeduid door de Belgische overheden.
  • Het Kinderrechtencommissariaat werd opgericht door het Vlaams parlement en is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten.
  • Keki verzamelt en verspreidt wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind.