Integriteitsbeleid

Elke jeugdorganisatie ontwikkelt een integriteitsbeleid. Dit werd decretaal verplicht voor de gehele jeugd- en kinderrechtensector in juli 2018. In het decreet jeugd -en kinderrechtenbeleid wordt het integriteitsbeleid gedefinieerd als ‘een beleid met maatregelen die de organisatie in acht moet nemen met het oog op de bewaring en de bevordering van de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen”’.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en tZitemzo zijn allen kinderrechtenorganisaties, gesubsidieerd vanuit het beleidsdomein Jeugd. De drie organisaties hebben een relatief kleine bezetting en komen op gelijkaardige manier en met (beperkte) frequentie rechtstreeks met kinderen en jongeren in contact. In het licht hiervan kiezen de drie organisaties voor een gemeenschappelijk integriteitsbeleid.

Dit integriteitsbeleid waarborgt de bescherming van de integriteit van de kinderen en jongeren waarmee de respectievelijke organisaties in aanraking komen

Child Protection Policy

Als waakhond van de kinderrechten, komt de Kinderrechtencoalitie rechtstreeks en/of onrechtstreeks in contact met kinderen en jongeren. Deze child protection policy werd ontwikkeld om blootstelling aan misbruik, uitbuiting en geweld van deze minderjarigen te voorkomen, of er minstens gepast op te reageren.

Deze child protection policy sluit nauw aan bij ons integriteitsbeleid, dat we samen met Kenniscentrum Kinderrechten en tZitemzo ontwikkelden en waarin we uiteenzetten hoe we omgaan met (risico’s op) integriteitsschendingen. De term integriteit staat synoniem voor onschendbaarheid. Alle personen hebben recht op respect voor en bescherming van hun fysieke, psychische en seksuele integriteit.