Om ervoor te zorgen dat de landen die het Kinderrechtenverdrag ondertekend en geratificeerd hebben, hun verplichtingen naleven, werd het VN-kinderrechtencomité opgericht. Het Kinderrechtencomité moet toezien of de staten alle bepalingen van het verdrag naleven en in praktijk omzetten.

Ze doen dit door om de vijf jaar een rapport op te vragen bij de overheid van de landen in kwestie. Dit overheidsrapport geeft een officiële stand van zaken van de naleving van het Kinderrechtenverdrag.

Naast het overheidsrapport, doet het VN Kinderrechtencomité ook beroep op bijkomende informatie van gespecialiseerde kinderrechtenorganisaties. In België worden de kinderrechtenorganisaties zowel in Vlaanderen als in Franstalig België verenigd in een aparte organisatie. In Vlaanderen is dat de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, in Franstalig België La Coördination des ONG pour les Droits de l’Enfant. Samen schrijven zij om de vijf jaar een alternatief rapport dat het overheidsrapport aanvult en nuanceert. Naast de kinderrechtenorganisaties, dienen ook Unicef en het Kinderrechtencommissariaat een alternatief rapport in.

Het Kinderrechtencomité leest en bespreekt zowel het overheidsrapport als de alternatieve rapporten. Op basis van een bespreking van de alternatieve rapporten op de pre-sessie stelt het Comité een lijst van bijkomende vragen op voor ons land.

Na het beantwoorden van deze extra vragen wordt een delegatie van de Belgische Overheid uitgenodigd op de plenaire sessie in Genève. Daar gaat het Kinderrechtencomité rechtstreeks in gesprek met de overheidsdelegatie.

Na deze bespreking formuleert het Kinderrechtencomité de slotbeschouwingen voor ons land. Met deze aanbevelingen moet de overheid de komende vijf jaar aan de slag, zodat ze in het volgende rapport haar verbeteringen kunnen aantonen.

De slotbeschouwingen zijn ook voor de Kinderrechtencoalitie heel belangrijk, want hiermee kunnen we onze overheid wijzen op haar verantwoordelijkheden.

Een overzicht van deze documenten vind je hieronder. Meer info over het rapportageproces vind je hier.

Alternatieve rapporten van de Kinderrechtencoalitie

Alternatieve rapporten van andere organisaties

Documenten van het Kinderrechtencomité