Onze lidorganisaties

Voor het welzijn van kinderen in Vlaanderen en Brussel bundelt de Kinderrechtencoalitie de krachten van tientallen organisaties met diepe wortels in de maatschappij.

Vandaag bestaat de Kinderrechtencoalitie uit 31 lidorganisaties, die elk op hun eigen manier werken aan het waarmaken van de rechten van kinderen en samen de koers bepalen van de Kinderrechtencoalitie.

Logo's 31 leden met bollen

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen werd in 1996 opgericht door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, Defence for Children België, de Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad, vzw Jeugd & Vrede, de Kinder- en jongerentelefoon, de Kinderrechtswinkels, het Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Unicef en de vzw Welzijnszorg.

Deze organisaties verenigden zich om toe te zien op de toepassing en de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België. Samen staan ze in voor de alternatieve rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité en de promotie van de rechten van kinderen in hun eigen werking en werkingsgebied.

Ondertussen bestaat de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen uit 31 lidorganisaties. Door deze NGO’s samen te brengen voor informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

Lidorganisaties

Arktos
Awel
Bednet
Cachet vzw
Child Focus
Chiro
Ecpat
Ecpat
GAMS
Gezinsbond
Grip
Home-Start
Jonge Helden
KIYO
Kind & Samenleving
KLJ
Liga voor Mensenrechten
Minor Ndako
Parcours
Plan België
SAM Steunpunt Mens en Samenleving
SOS Kinderdorpen
Sportpret
Tumult
tZitemzo
UNICEF België
Uit De Marge
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
Vlaamse Scholierenkoepel
Vlaams Welzijnsverbond
Welzijnszorg