Onze lidorganisaties

Voor het welzijn van kinderen in Vlaanderen en Brussel bundelt de Kinderrechtencoalitie de krachten van tientallen organisaties met diepe wortels in de maatschappij.

Vandaag bestaat de Kinderrechtencoalitie uit 28 lidorganisaties, die elk op hun eigen manier werken aan het waarmaken van de rechten van kinderen en samen de koers bepalen van de Kinderrechtencoalitie.

Alle lidorganisaties

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen werd in 1996 opgericht door de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, Defence for Children België, de Dienst Alternatieve Sanctie en Voogdijraad, vzw Jeugd & Vrede, de Kinder- en jongerentelefoon, de Kinderrechtswinkels, het Nationaal Diensten- en Onderzoekscentrum voor het Spelende Kind, het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Unicef en de vzw Welzijnszorg.

Deze organisaties verenigden zich om toe te zien op de toepassing en de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België. Samen staan ze in voor de alternatieve rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité en de promotie van de rechten van kinderen in hun eigen werking en werkingsgebied.

Ondertussen bestaat de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen uit 28 lidorganisaties. Door deze NGO’s samen te brengen voor informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

Lidorganisaties

Arktos
Awel
Cachet vzw
Bednet
Child Focus
Chiro
GAMS
Ecpat
Gezinsbond
GRIP vzw
Jonge Helden
KIYO
Kind en Samenleving
https://mensenrechten.be/
Minor Ndako
Plan International
Parcours
SAM vzw
Vlaams welzijnsverbond
Tumult
Tzitemzo
Unicef
Uit De Marge
SOS Kinderdorpen
Child Focus
Sportpret vzw
Vlaamse Scholierenkoepel