Cover publicatie Leer mij groeien over onderwijs en kinderrechten

‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten

In Vlaanderen gaan meer dan één miljoen kinderen en jongeren naar school. Om er te leren, maar ook om te groeien. Zowel letterlijk als figuurlijk. Want onderwijs is meer dan kennis vergaren alleen.

Elk kind heeft recht op onderwijs, zo stelt het Kinderrechtenverdrag. Helaas is dit niet voor alle kinderen en jongeren realiteit. Heel wat kinderen en jongeren ervaren drempels waardoor ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs. Bovendien heeft naar school gaan, naast de verwezenlijking van het recht op onderwijs, impact op tal van andere kinderrechten.

Daarom bundelt de Kinderrechtencoalitie haar krachten in een publicatie over onderwijs en kinderrechten. In ‘Leer mij groeien‘ vertolken we de stem van kinderen en jongeren en benoemen we enkele uitdagingen in het onderwijs, met een diversiteit aan mogelijke oplossingen.


Bestelt u graag een fysiek exemplaar van deze publicatie voor €5?

Stuur een mail naar info@kinderrechtencoalitie.be.

Op dinsdag 24 januari 2023, de Internationale Dag van het Onderwijs, stelden we onze publicatie ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten voor aan het grote publiek. Bekijk de aftermovie van het Open Forum.