Publicaties

Eindrapporten

Een eindrapport, ook ‘kinderrechtenforum’ genoemd, is een verslag van de uitwerking van een thema. De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN-rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. Elk hoofdtema wordt uitgewerkt op basis van onderzoek, gesprekken met jongeren, rondetafels met experts, academici en beleidsmakers. De resultaten hiervan worden afgetoetst bij middenveld en geïnteresseerd publiek op zogenaamde ‘open fora’.

Alle verslagen, lezingen, bijdragen en conclusies van zo’n traject worden dan gebundeld in een eindrapport en vind je hieronder terug.

Cover publicatie 'Leer mij groeien'
Hoofdhema 2021 – 2022

Leer mij groeien

In 2021 en 2022 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten.

In Vlaanderen gaan meer dan één miljoen kinderen en jongeren naar school. Om er te leren, maar ook om te groeien. Zowel letterlijk als figuurlijk. Want onderwijs is meer dan kennis vergaren alleen.

Elk kind heeft recht op onderwijs, zo stelt het Kinderrechtenverdrag. Helaas is dit niet voor alle kinderen en jongeren realiteit. Heel wat kinderen en jongeren ervaren drempels waardoor ze niet volwaardig kunnen deelnemen aan het onderwijs. Bovendien heeft naar school gaan, naast de verwezenlijking van het recht op onderwijs, impact op tal van andere kinderrechten.

Daarom bundelt de Kinderrechtencoalitie haar krachten in een publicatie over onderwijs en kinderrechten. In ‘Leer mij groeien’ vertolken we de stem van kinderen en jongeren en benoemen we enkele uitdagingen in het onderwijs, met een diversiteit aan mogelijke oplossingen.

Afbeelding alternatief rapport
RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

BELEIDSWERK

Standpunten