Publicaties

Eindrapporten

Een eindrapport, ook ‘kinderrechtenforum’ genoemd, is een verslag van de uitwerking van een thema. De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN-rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. Elk hoofdtema wordt uitgewerkt op basis van onderzoek, gesprekken met jongeren, rondetafels met experts, academici en beleidsmakers. De resultaten hiervan worden afgetoetst bij middenveld en geïnteresseerd publiek op zogenaamde ‘open fora’.

Alle verslagen, lezingen, bijdragen en conclusies van zo’n traject worden dan gebundeld in een eindrapport en vind je hieronder terug.

Hoofdhema 2019 – 2020

Onzichtbare Kinderen

In 2019 en 2020 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het hoofdthema ‘Onzichtbare Kinderen’.

Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen blijven onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. Onzichtbare kinderen zijn kinderen die met hun gedachten ergens anders zijn, die zich zorgen maken. Zorgen die een kind van hun leeftijd niet zou mogen hebben. Zorgen die ervoor zorgen dat ze niet kunnen, mogen of durven kind zijn. Dit kan gaan over kinderen op straat, jonge mantelzorgers, kinderen verstoken van onderwijs of jeugdhulp, vermiste kinderen op de vlucht, kinderen met ouders in de gevangenis,… en nog veel meer.

Elke lidorganisatie ging op haar eigen manier aan de slag met dit thema. Rond twee doelgroepen zette de Kinderrechtencoalitie zelf twee trajecten op: jonge mantelzorgers en kinderen op straat.

RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

BELEIDSWERK

Standpunten