Hoe lid worden van de Kinderrechtencoalitie?

Vandaag bestaat de Kinderrechtencoalitie uit 32 lidorganisaties, die elk op hun eigen manier werken aan het waarmaken van de rechten van kinderen en samen de koers bepalen van de Kinderrechtencoalitie.

Op deze pagina staat beschreven hoe jouw organisatie lid kan worden van ons netwerk en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Voorwaarden

Enkel niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) kunnen als lid toetreden. Dit zijn de inhoudelijke voorwaarden:

  1. Jouw organisatie onderschrijft zowel het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) als de doelstellingen van de Kinderrechtencoalitie.
  2. De doelstellingen en/of werking van jouw organisatie mogen op geen enkele manier in conflict komen met de werking van de Kinderrechtencoalitie en de vier meest fundamentele principes van het VRK, zijnde het non-discriminatieprincipe, het belang van het kind als richtsnoer, het participatieprincipe en het recht op leven en ontwikkeling.
  3. Jouw organisatie heeft een bijzondere expertise en doelstelling die het lokale overstijgt.

Lidgeld

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage van 175 euro. Dit kan verminderd worden indien de ledenorganisatie het bedrag financieel niet kan dragen.

Binnenkort wordt het lidgeld herbekeken – de intentie is om een drietal bedragen vast te leggen volgens de grootte van de organisatie.

Procedure

Ben je geïnteresseerd om met jouw organisatie lid te worden van de Kinderrechtencoalitie? Dan dien je volgende stappen te ondernemen:

  1. Dien een schriftelijke kandidatuur in t.a.v. de voorzitter van het Bestuur van de Kinderrechtencoalitie waaruit blijkt dat jouw organisatie aan onze voorwaarden voldoet.
  2. Licht jouw kandidatuur toe tijdens een Algemene Vergadering.

  3. De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid over je kandidatuur.

  4. Word je aanvaard? Welkom bij de Kinderrechtencoalitie!