Kinderrechtenpraktijken

De sterkte van de Kinderrechtencoalitie zit in het verbinden van expertise, beleid, middenveld en publiek. We zijn de waakhond van de kinderrechten en willen dat kinderrechten dwars door onze samenleving lopen. Vanuit onze informerende rol verzamelen we hieronder inspirerende voorbeelden van kinderrechtenpraktijken voor iedereen die interesse heeft om met kinderrechten aan de slag te gaan. Houd deze pagina in het oog want ze wordt regelmatig aangevuld.

Kinderrechtendag

Dit was de allereerste Kinderrechtendag

In maart 2020 legde een virus de wereld lam. Alles werd eraan gedaan om de pandemie terug te dringen, allerlei maatregelen werden uitgevaardigd. Het was een heftige periode. Ook voor kinderen en jongeren. Verschillende organisaties trokken aan de alarmbel. Het Kinderrechtencommissariaat, het Kenniscentrum Kinderrechten en wijzelf, de Kinderrechtencoalitie, deden een bevraging waarop 44.000 jongeren reageerden. Deze initiatieven vanuit diverse organisaties bleven niet onopgemerkt voor onze beleidsmakers.

Als reactie op de signalen uit de sector nodigden de parlementsleden van de Commissie Jeugd een aantal jongeren uit in het Vlaams Parlement om te praten over de impact van de maatregelen op hun welzijn. Het bleek een eyeopener te zijn en een nieuw initiatief kreeg vorm. Het Kinderrechtencommissariaat kreeg de vraag van het Vlaams Parlement om een Kinderrechtendag te organiseren, een dag waarop kinderen en jongeren in gesprek gaan met de parlementsleden.

Samen met het Kinderrechtencommissariaat, KeKi, de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Scholierenkoepel zetten we onze schouders onder de organisatie van de dag. We vroegen een tiental jongeren om input en advies zodat het écht een dag van de jongeren zou worden. De jongerenadviseurs gaven niet enkel input over de vorm van de dag maar ook inhoudelijk kregen ze een stem. Zij selecteerden de thema’s waarover ze in gesprek wilden gaan met de parlementsleden. Die thema’s werden tenslotte verfijnd en ondergebracht in zes commissies: klimaat, mobiliteit, welzijn, gelijke kansen, onderwijs en vrije tijd.

Om de deelnemende jongeren inhoudelijk te voeden, organiseerden we zes zoomsessies waarin wetenschappelijke experten en experten uit het middenveld aan het woord kwamen. Nadien konden de jongeren en de experten met elkaar in gesprek gaan. Deze sessies zorgden ervoor dat de jongeren zelfzeker aan de Kinderrechtendag konden deelnemen.

En toen was het zover. Op 19 november 2021 tekenden een tachtigtal jongeren present. In de voormiddag werden ze verder voorbereid om in de namiddag in de commissie van hun keuze in gesprek te gaan met de parlementsleden en tot een resolutie te komen.

Er werden kritische vragen gesteld, er werd geluisterd naar elkaar en gedebatteerd. De parlementsleden stonden versteld van zoveel enthousiasme en bevlogenheid. Een parlementslid zei: “Ik heb naar jouw argumentatie geluisterd en je hebt me doen twijfelen. Ik ben nog niet helemaal overtuigd, maar ik bekijk het nu wel met andere ogen”.

Als afsluiter werden de resoluties door de jongeren overhandigd aan de commissievoorzitters met de concrete belofte dat er vanuit het parlement zal worden teruggekoppeld wat er met de resoluties werd gedaan. Samen met alle jongeren, zijn we benieuwd naar het resultaat.

Bekijk hier de aftermovie van het Kinderrechtencommissariaat.

Belevenisexpo TEJO
Reizende belevingsexpo voor jongeren

We(l) zijn Jong!

We(l) zijn Jong! is de naam van de expo die werd uitgewerkt door TEJO met een aantal partnerorganisaties waaronder de Kinderrechtencoalitie en lidorganisaties ’t Zitemzo, Child Focus, Cachet en Awel. De expo focust op drie belangrijke thema’s voor jongeren: hun persoonlijk welzijn, hun rechtspositie en waar ze terecht kunnen voor hulpverlening. De organisaties nodigen alle bezoekers uit om op een creatieve en participatieve manier deze innovatieve expo ten volle te beleven en bouwen zo samen aan een beter welzijn voor álle jongeren.

Inspiratiegids

Kinderrechten op lokaal niveau

In februari 2019 schreef de Kinderrechtencoalitie een inspiratiegids voor lokale diensten en beleidsmakers.

De gids behandelt het onderwerp ‘kinderrechten op lokaal niveau’.

Overzicht van bestaande kinderrechtenpraktijken

We bevroegen onze lidorganisaties over bestaande kinderrechtenpraktijken en hun noden.