Over Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bundelt de krachten van 32 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit doet ze in de eerste plaats door haar bijzondere opdracht, namelijk de rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité. De Kinderrechtencoalitie schrijft hiervoor om de vijf jaar een alternatief rapport, dat de inspanningen van de overheid ten aanzien van kinderrechten evalueert. … Lees meer

De Kinderrechtencoalitie rapporteert aan het Kinderrechtencomité in Genève

Informatie en expertise rond kinderrechten samenbrengen en verspreiden

Kinderrechten actief promoten
en bekend maken

Onze missie

De Kinderrechtencoalitie is de waakhond van de kinderrechten. Altijd, overal, en voor àlle kinderen. Wij willen dat kinderrechten dwars door onze samenleving lopen.

Daarom volgt de Kinderrechtencoalitie nauwgezet op dat België het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind toepast. We maken mensen warm voor kinderrechten, delen onze kennis erover en brengen die in de praktijk.

Onze visie

Bij ons staan de belangen van kinderen altijd op de eerste plaats. In de rest van de samenleving geldt dat helaas nog niet altijd. De Kinderrechtencoalitie wil daar verandering in brengen. We zetten in op twee belangrijke pijlers:

  • Kinderrechten realiseren
  • De krachten bundelen.
    dd

Onze lidorganisaties

Voor het welzijn van kinderen in Vlaanderen en Brussel bundelt de Kinderrechtencoalitie de krachten van tientallen organisaties met diepe wortels in de maatschappij.

Vandaag bestaat de Kinderrechtencoalitie uit 32 lidorganisaties, die elk op hun eigen manier werken aan het waarmaken van de rechten van kinderen en samen de koers bepalen van de Kinderrechtencoalitie.

De hoofdtaak van de Kinderrechtencoalitie

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen heeft als bijzondere opdracht de rapportage aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

Om erop toe te zien dat de landen die het Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd hun verplichtingen hierin naleven, werd het VN-Comité voor de Rechten van het Kind opgericht. Het Kinderrechtencomité heeft als primaire taak het toezien op de naleving van de bepalingen zoals beschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Het is de hoofdtaak van de Kinderrechtencoalitie om elke 5 jaar een Alternatief Rapport van de NGO’s te publiceren over de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België. Ze overhandigt dit rapport aan het VN-Kinderrechtencomité.

Zo krijgt de VN niet enkel info vanuit de overheid over de situatie van kinderrechten in België, maar ook vanuit het maatschappelijk middenveld, zijnde de 32 lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie. Een genuanceerd en accuraat beeld van de kinderrechten wordt hierdoor gewaarborgd, zodat kinderrechten in België maximaal gegarandeerd worden.

Hoofdthema’s

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. Als coalitie gaan we hiervoor in gesprek met jongeren, organiseren rondetafels met experts, academici en beleidsmakers. Het resultaat van dit proces uit zich in een eindrapport.

Standpunten

Daarnaast schrijft de Kinderrechtencoalitie regelmatig standpunten over een variatie aan actuele thema’s.

Afbeelding alternatief rapport
RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

BELEIDSWERK

Standpunten

Lees meer over…

BESTUUR