Publicaties

Standpunten

De Kinderrechtencoalitie houdt de vinger aan de pols wat kinderrechten in de actualiteit betreft. We brengen regelmatig standpunten uit over thema’s die zich aandienen vanuit de actualiteit.

Wil je onze standpunten gebruiken of delen, dan horen wij dat graag!

Recente standpunten

Netwerk gekleurde pionnen
De Kinderrechtencoalitie een analyse van het coronabeleid in 2020. Welke impact hadden de maatregelen op de rechten van kinderen en jongeren? En vooral: wat hebben we geleerd om het beter te doen? Lees ons standpunt 'Corona en Kinderrechten'.
STANDPUNT

Brengen LIVC’s-R kinderrechten in gevaar?

Vanaf 2012 werden heel wat Belgische steden en gemeenten geconfronteerd met jongeren die naar Syrië of Noord-Irak vertrokken om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Eén van de deradicaliseringsmaatregelen betrof de oprichting van Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, kortweg LIVC’s-R.

Het standpunt formuleert beleidsaanbevelingen zodat kinderrechten gewaarborgd worden in het kader van een LIVC-R. We roepen bovendien op om te blijven inzetten op preventie.

Lees het standpunt
STANDPUNT

Corona en kinderrechten

Het leven van kinderen en jongeren zag er de afgelopen maanden door de coronacrisis helemaal anders uit. Het fysieke en mentale welbevinden van kinderen en jongeren werd op de proef gesteld, en de maatregelen daagden hun fundamentele rechten uit.

Omwille van de grote impact van de maatregelen om het virus in te perken op kinderen en jongeren, maakte de Kinderrechtencoalitie een analyse van het coronabeleid in 2020. Welke impact hadden de maatregelen op de rechten van kinderen en jongeren? En hoe kan het beter?

Lees het standpunt
STANDPUNT

‘Zie mij!’ Onzichtbare kinderen en hun rechten

De afgelopen twee jaar werkte de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘onzichtbare kinderen’. Wat opvalt in de eindpublicatie is dat, ondanks de diversiteit binnen de groep ‘onzichtbare kinderen’, er een aantal zaken stelselmatig terugkeren.

In dit standpunt identificeren we drie rode draden die doorheen het rapport lopen, waardoor we de diverse problematieken van de groep ‘onzichtbare kinderen’ zichtbaar kunnen maken en gericht een aantal aanbevelingen hierrond kunnen formuleren.

Lees het standpunt
Ook interessant

Kinderrechtenthema’s

Alle standpunten, (eind)rapporten en nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie worden op onze website gebundeld in thema’s waar allerlei kinderrechten uit het Kinderrechtenverdrag onder terug te vinden zijn, zoals armoede, leefmilieu, onderwijs, discriminatie, gezin, gezondheid, jeugdhulp,…

Bekijk hier alle thema’s