Publicaties

Standpunten

De Kinderrechtencoalitie houdt de vinger aan de pols wat kinderrechten in de actualiteit betreft. We brengen regelmatig standpunten uit over thema’s die zich aandienen vanuit de actualiteit.

Wil je onze standpunten gebruiken of delen, dan horen wij dat graag!

Recente standpunten

Kinderen in fontein
Broer en zus met mondmasker
Netwerk gekleurde pionnen
STANDPUNT

De EU-Kindgarantie: voor elk kind een stevige basis

De EU-Kindgarantie is een beleidsinstrument met als doel kinderen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting toegang te geven tot basisdiensten. Midden maart 2022 moet België een nationaal actieplan indienen waarin wordt verduidelijkt hoe de Kindgarantie op nationaal niveau zal worden toegepast.

Het is de uitgelezen kans om werk te maken van een ambitieus plan in de strijd tegen kinderarmoede. In dit standpunt bundelen we onze belangrijkste beleidsaanbevelingen voor een krachtig nationaal actieplan dat getuigt van voldoende ambitie om kinderarmoede en sociale uitsluiting structureel aan te pakken.

Lees het standpunt
STANDPUNT

Vergeet ons niet: impact van corona op kinderrechten in 2021

Dit is een update van het standpunt uit 2020 dat de Kinderrechtencoalitie schreef over de impact van corona op kinderrechten.

De coronacrisis die in 2020 uitbrak, had ook in 2021 een grote impact op het dagelijks leven van kinderen en jongeren.

In dit standpunt gaat de Kinderrechtencoalitie in op enkele fundamentele kinderrechten die in 2021 onder druk stonden als gevolg van de coronacrisis.

Lees het standpunt
STANDPUNT

Brengen LIVC’s-R kinderrechten in gevaar?

Vanaf 2012 werden heel wat Belgische steden en gemeenten geconfronteerd met jongeren die naar Syrië of Noord-Irak vertrokken om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Eén van de deradicaliseringsmaatregelen betrof de oprichting van Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme, kortweg LIVC’s-R.

Het standpunt formuleert beleidsaanbevelingen zodat kinderrechten gewaarborgd worden in het kader van een LIVC-R. We roepen bovendien op om te blijven inzetten op preventie.

Lees het standpunt
Ook interessant

Kinderrechtenthema’s

Alle standpunten, (eind)rapporten en nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie worden op onze website gebundeld in thema’s waar allerlei kinderrechten uit het Kinderrechtenverdrag onder terug te vinden zijn, zoals armoede, leefmilieu, onderwijs, discriminatie, gezin, gezondheid, jeugdhulp,…

Bekijk hier alle thema’s