Publicaties

Standpunten

De Kinderrechtencoalitie houdt de vinger aan de pols wat kinderrechten in de actualiteit betreft. We brengen regelmatig standpunten uit over thema’s die zich aandienen vanuit de actualiteit.

Wil je onze standpunten gebruiken of delen, dan horen wij dat graag!

Recente standpunten

Kind speelt met speelgoedhuis
Kinderen in fontein
STANDPUNT

Van gunst naar garantie: meer ambitie voor het Belgische actieplan EU-Kindgarantie

Dit standpunt is het vervolg van het standpunt over de EU-Kindgarantie dat de Kinderrechtencoalitie publiceerde in februari 2022, vóór de publicatie van het Belgisch Nationaal Actieplan.

In mei 2022 publiceerde België haar nationaal actieplan (NAP) inzake de EU-Kindgarantie. In het standpunt ‘Van gunst naar garantie’ leggen we enkele pijnpunten van dat Belgisch NAP inzake de EU-Kindgarantie bloot. We stellen vast dat, om de doelstellingen te halen, bijkomende inspanningen en structurele maatregelen broodnodig zijn.

STANDPUNT

Ver van (t)huis: wonen vanuit kinderrechtenperspectief

De woning en de omgeving waarin kinderen opgroeien, spelen een belangrijke rol in hun leven. Kinderen en jongeren hebben dan ook het recht om in een kwaliteitsvolle woning en buurt op te groeien.

Toch is de verwezenlijking van dit grondrecht niet voor elk kind en elke jongere een realiteit. En dat zet ook hun andere rechten sterk onder druk.

Wanneer kinderen en jongeren geen toegang hebben tot een kwaliteitsvolle woning en buurt, treft dit dus niet enkel hun recht op degelijke huisvesting, maar ook hun recht op onderwijs, vrije tijd, gezondheid, veiligheid, privacy, enz.

STANDPUNT

De EU-Kindgarantie: voor elk kind een stevige basis

De EU-Kindgarantie is een beleidsinstrument met als doel kinderen die risico lopen op armoede en sociale uitsluiting toegang te geven tot basisdiensten. Midden maart 2022 moet België een nationaal actieplan indienen waarin wordt verduidelijkt hoe de Kindgarantie op nationaal niveau zal worden toegepast.

Het is de uitgelezen kans om werk te maken van een ambitieus plan in de strijd tegen kinderarmoede. In dit standpunt bundelen we onze belangrijkste beleidsaanbevelingen voor een krachtig nationaal actieplan dat getuigt van voldoende ambitie om kinderarmoede en sociale uitsluiting structureel aan te pakken.

Ook interessant

Kinderrechtenthema’s

Alle standpunten, (eind)rapporten en nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie worden op onze website gebundeld in thema’s waar allerlei kinderrechten uit het Kinderrechtenverdrag onder terug te vinden zijn, zoals armoede, leefmilieu, onderwijs, discriminatie, gezin, gezondheid, jeugdhulp,…