11 organisaties dienden op 19 maart een beroep in bij het Grondwettelijk hof om de nietigverklaring te vragen van de wet tegen schijnerkenningen.

De 27 lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie schreven allen mee aan het Alternatief NGO rapport voor het VN Comité voor de rechten van het Kind.

De Kinderrechtencoalitie is op zoek naar een halftijdse beleidsmedewerker.

Vandaag dienen verschillende kinderrechtenorganisaties elk een eigen alternatief rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité.

Op 25 januari behandelde het VN Comité voor de rechten van het kind voor het eerst een klacht onder het 3e facultatief protocol van het Kinderrechtenverdrag.

Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van Zin.

Unicef stelt vandaag haar nieuwe What Do You Think? Rapport voor: ‘Migranten -en vluchtelingenkinderen in België aan het woord.’

De Vlaamse regering werkt aan een decreet ter invoering van een jeugddelinquentierecht in Vlaanderen. De Kinderrechtencoalitie organiseerde een expertentafel rond dit onderwerp en schreef een advies over de ontwerptekst.

Vlaanderen mag pas een jeugddelinquentierecht invoeren als het recht op jeugdhulpverlening voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen gegarandeerd is.

Op 26 oktober presenteerde organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten onderzoeksrapporten over het traject rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.

Onderwijs, goed in je vel en diversiteit. Dit zijn de drie jongerenthema’s waar jongeren in Vlaanderen en Brussel anno 2017 van wakker liggen.

Het Gemeenschapsonderwijs publiceert een visietekst over meertaligheid op school.

Tumult vzw en Kei-Jong vzw zijn de laureaten van de Cera-prijs 2018.

Kinderen moeten gezond kunnen opgroeien in een veilige omgeving. De overheid moet een kindgericht beleid voeren en de belangen van kinderen als toetssteen nemen voor normering en beleid.

Op 9 november stemde de Kamer een aantal wijzigingen in de vreemdelingenwetten van 15 december 1980 en 12 januari 2007.

UNICEF toont aan hoe kinderen geweld ervaren in alle stadia van de kindertijd en in alle omgevingen.

Op 6 oktober 2017 overleed prof. Eugeen Verhellen, decennialang voorvechter van de rechten van kinderen en jongeren.

Art Basics for Children (Brussel) krijgt de eerste cultuurprijs voor cultuureducatie. Spilfiguur Gerhard Jäger: “Het basisidee was en is nog steeds kansengelijkheid.”

Tot driekwart van de kinderen en jongeren op de vlucht riskeert mensenhandel en uitbuiting. Unicef trekt aan de alarmbel.

Jongeren en gezinnen die tevergeefs aankloppen bij gespecialiseerde jeugdhulp doen vervolgens een beroep op minder intensieve vormen van begeleiding binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, om zo toch één of andere vorm van begeleiding te hebben

Kinderhandel is dichterbij dan je denkt.

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) is een overlegplatform tussen ruim 90 gouvernementele en niet-gouvernementele kinderrechtenactoren in België.

De Kinderrechtencoalitie vraagt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) "het belang van het kind" centraal te stellen in de migratiewetgeving.

De federale regering wil via huiszoekingen mensen zonder wettig verblijf opsporen die niet vrijwillig gevolg geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten.

Op zaterdag 18 november werd de eerste Belgische Kinderrechtenprijs uitgereikt aan de School van het Maximiliaanpark.

StampMedia onderzocht  de mogelijke kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits presenteerde samen met onderzoekers van KU Leuven de Vlaamse resultaten van de International Civic and Citzenship Education Study 2016.

Discriminatie tegen meisjes is dagelijkse realiteit in België, zo blijkt uit een peiling van Plan International België naar aanleiding van wereldmeisjesdag. 

De Scholierenkoepel onderzocht de stress bij leerlingen en stelt uitwegen voor.

Hoe ervaren jongeren uit de jeugdzorg de overgang naar een zelfstandig leven?

Waarom lopen kinderen weg van thuis? Hoe overleven ze? En hoe komen ze terug?

Hoe is het gesteld met de inclusiviteit van onze samenleving?

De Integrale Jeugdhulpverlening verhoogde de capaciteit niet…

Staat de politie ook ten dienste van kinderen en jongeren?

De Kinderrechtencoalitie bracht een rapport uit over de rechten van kinderen in migratie. Bekijk het hier.