Home2020-11-26T14:54:57+01:00

Voor de medewerkers van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen blijft telewerken de norm. Het secretariaat is hierdoor telefonisch moeilijk bereikbaar. Voor spoedig contact kunt u mailen naar: info@kinderrechtencoalitie.be

Kinderrechten in de kijker

Save the date: Digitaal open forum ‘Kinderrechten in crisistijden: niets is onmogelijk’

27 november 2020|Categorieën: Evenement, Studiedagen|Label: , , |

Op 16 december 2020 organiseert Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Netwerk Kind en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten [...]

Publicatie eindrapport ‘Zie Mij: Onzichtbare Kinderen en hun Rechten’

27 november 2020|Categorieën: Actualiteit, Kinderrechten in het beleid, Nieuws van de Kinderrechtencoalitie|Label: , , , |

In 2019 en 2020 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘Onzichtbare Kinderen’. Heel wat kinderen en [...]

Kinderen en jongeren getuigen over het leven op straat

10 oktober 2020|Categorieën: Actualiteit, Evenement, Kinderverhalen, Nieuws van de Kinderrechtencoalitie, Onzichtbare Kinderen|Label: , , , |

Op 10 oktober 2019, World Homeless Day vorig jaar, organiseerde de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen binnen het kader van het jaarthema [...]

Klik hier voor nog meer nieuws.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

De Kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 27 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten.

Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

Als netwerk kunnen we samen naar buiten treden, wat de impact van de acties van het middenveld verhoogt. Dat komt op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede.

De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België door:

– Informatie en expertise rond kinderrechten samen te brengen en te verspreiden –
– Kinderrechten actief te promoten en bekend te maken –
– Te rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genève –

De lidorganisaties

Thema ‘Onzichtbare Kinderen’

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN-rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema.
Hier lees je daar meer over.

In 2019 en 2020 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘Onzichtbare Kinderen’. 

Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen blijven onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. Dit kan gaan over kinderen op straat, jonge mantelzorgers, kinderen verstoken van onderwijs of jeugdhulp, vermiste kinderen op de vlucht, kinderen met ouders in de gevangenis,… en nog veel meer.

 

Naast de bijdragen van de lidorganisaties,
zette de Kinderrechtencoalitie zelf twee trajecten op rond twee specifieke doelgroepen: jonge mantelzorgers en kinderen op straat.

Klik op de tekeningen van onze huistekenaar Louize Perdieus om meer te weten te komen over ons jaarthema en deze doelgroepen.

Jonge mantelzorgers en Kinderen op straat

Wat zijn kinderrechten?

Kinderrechten zijn mensenrechten, maar kinderen zijn een bijzondere soort mensen.
Enerzijds hebben kinderen nood aan meer bescherming dan volwassenen,
anderzijds moet er voor gezorgd worden dat ze als volwaardige burgers worden beschouwd met eigen beslissingsrecht over hun leven en de maatschappij.

Op 20 november 1989 werd door de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd.
Meer info over het verdrag vind je hier.
De volledige tekst van dat verdrag vind je hier.

Hierin staan in 54 artikelen alle burgerlijke, sociale, politieke, economische en culturele rechten van het kind verzameld.
Alle landen ter wereld, behalve de VS, hebben dit verdrag ondertekend, waarmee het het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag is.
België ondertekende het Kinderrechtenverdrag in 1991. Hiermee engageerde ons land zich om dit verdrag waar te maken via haar eigen wet- en regelgeving.

Een gemakkelijke manier om te onthouden wat in het Kinderrechten verdrag staat, is de opdeling in de 3 p’s: protectie, participatie en provisie.

Protectierechten

Protectierechten zijn rechten waarmee kinderen extra bescherming krijgen: tegen geweld, tegen oorlog, tegen armoede, tegen uitbuiting, tegen ontvoering, in justitie…

Participatierechten

Participatierechten zijn de rechten die er voor zorgen dat het kind gehoord wordt als volwaardige burger: kinderen krijgen een stem in beslissingen die over hen genomen worden, bij de rechter, in het opstellen van beleid…

Provisierechten

Provisierechten zorgen er voor dat een kind alles krijgt dat nodig is om zich te ontwikkelen: onderwijs, rust, vrije tijd, zorg…

De rapportage aan de VN

Om er voor te zorgen dat de landen die het Kinderrechtenverdrag hebben ondertekend en geratificeerd, hun verplichtingen naleven, werd het VN-kinderrechtencomité opgericht. Het Kinderrechtencomité moet toezien of de staten alle bepalingen van het verdrag nalezen en in praktijk omzetten.

Wil je meer weten over de rapportage en alle verschillende fasen?
Lees dan hier verder.

Rapportageproces