Op donderdag 28 juni organiseert de Kinderrechtencoalitie een praktijkdag rond de memorandumposter, waarbij het publiek kan kennismaken met concrete voorbeelden die onze aanbevelingen in de praktijk omzetten. 

Op 19 maart diende de Kinderrechtencoalitie samen met 10 andere organisaties een gezamenlijk beroep in bij het Grondwettelijk hof om de wet op schijnerkenningen nietig te laten verklaren.

De kinderrechtencoalitie koos op de algemene vergadering van 28 maart een gloednieuw bestuur uit haar leden. Het werd een sterke ploeg geëngageerde vertegenwoordigers van de lidorganiaties van de Kinderrechtencoalitie.

De 27 lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie schreven allen mee aan het Alternatief NGO rapport voor het VN Comité voor de rechten van het Kind.

De Kinderrechtencoalitie is op zoek naar een halftijdse beleidsmedewerker.

Vandaag dienen verschillende kinderrechtenorganisaties elk een eigen alternatief rapport in bij het VN-Kinderrechtencomité.

De Vlaamse regering werkt aan een decreet ter invoering van een jeugddelinquentierecht in Vlaanderen. De Kinderrechtencoalitie organiseerde een expertentafel rond dit onderwerp en schreef een advies over de ontwerptekst.

Op 26 oktober presenteerde organiseerde het Kenniscentrum Kinderrechten onderzoeksrapporten over het traject rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas.

Het Gemeenschapsonderwijs publiceert een visietekst over meertaligheid op school.

Tumult vzw en Kei-Jong vzw zijn de laureaten van de Cera-prijs 2018.

De werkgroep “Huisvesting voor (ex-)NBMV’s” van het Platform Kinderen op de Vlucht heeft 3 tools ontwikkeld om de toegang tot huisvesting van NBMV’s en ex-NBMV’s te verbeteren. 

FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) publiceerde haar derde jaarlijks overzicht van dak- en thuisloosheid in Europa.

Child focus voerde in 2016 al een onderzoek naar het fenomeen van tienerpooiers, maar vandaag wordt er opnieuw aan de alarmbel getrokken ; de aanpak werkt niet. 

Ecpat ontwikkelde heel wat materiaal om de strijd tegen kinderprostitutie aan te gaan; zowel campagnes en een meldpunt die wijzen op aandachtspunten voor toeristen, als informatie voor minderjarigen en hun ouders over gevaren op het internet.

De Europese organisatie Validity (voorheen Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)) diende met de steun van GRIP in 2014 een collectieve klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten, een juridisch orgaan van de Raad van Europa. 

De Brusselse regering bereikte op 28 maart een akkoord over de kinderbijslag. Het nieuwe systeem gaat in vanaf 2020.

Sinds 1 april 2018 is de wet op schijnerkenningen effectief van kracht.

Jongeren en gezinnen die tevergeefs aankloppen bij gespecialiseerde jeugdhulp doen vervolgens een beroep op minder intensieve vormen van begeleiding binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, om zo toch één of andere vorm van begeleiding te hebben

Kinderhandel is dichterbij dan je denkt.

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) is een overlegplatform tussen ruim 90 gouvernementele en niet-gouvernementele kinderrechtenactoren in België.

De Kinderrechtencoalitie vraagt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) "het belang van het kind" centraal te stellen in de migratiewetgeving.

De federale regering wil via huiszoekingen mensen zonder wettig verblijf opsporen die niet vrijwillig gevolg geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten.

Op zaterdag 18 november werd de eerste Belgische Kinderrechtenprijs uitgereikt aan de School van het Maximiliaanpark.

StampMedia onderzocht  de mogelijke kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits presenteerde samen met onderzoekers van KU Leuven de Vlaamse resultaten van de International Civic and Citzenship Education Study 2016.

UNICEF toont aan hoe kinderen geweld ervaren in alle stadia van de kindertijd en in alle omgevingen.

Discriminatie tegen meisjes is dagelijkse realiteit in België, zo blijkt uit een peiling van Plan International België naar aanleiding van wereldmeisjesdag. 

Op 6 oktober 2017 overleed prof. Eugeen Verhellen, decennialang voorvechter van de rechten van kinderen en jongeren.

Art Basics for Children (Brussel) krijgt de eerste cultuurprijs voor cultuureducatie. Spilfiguur Gerhard Jäger: “Het basisidee was en is nog steeds kansengelijkheid.”

Tot driekwart van de kinderen en jongeren op de vlucht riskeert mensenhandel en uitbuiting. Unicef trekt aan de alarmbel.

De Scholierenkoepel onderzocht de stress bij leerlingen en stelt uitwegen voor.

Hoe ervaren jongeren uit de jeugdzorg de overgang naar een zelfstandig leven?

Waarom lopen kinderen weg van thuis? Hoe overleven ze? En hoe komen ze terug?

Hoe is het gesteld met de inclusiviteit van onze samenleving?

De Integrale Jeugdhulpverlening verhoogde de capaciteit niet…

Staat de politie ook ten dienste van kinderen en jongeren?

De Kinderrechtencoalitie bracht een rapport uit over de rechten van kinderen in migratie. Bekijk het hier.