Speel mee en spaar voor een volle bingokaart!


Maar niet te snel, er zijn heel wat kinderen en jongeren in België die deze bingokaart niet kunnen vullen, laat staan van alle kinderrechten genieten. Hun rechten staan onder druk. Daar willen wij verandering in brengen. Vakantie is een tijd om te spelen. Maar met kinderrechten speel je niet.

De Kinderrechtencoalitie is de waakhond van alle kinderrechten. Niet enkel de zestien op deze bingokaart, want kinderrechten zijn ondeelbaar en het ene recht is niet belangrijker dan het andere. Wij willen dat kinderrechten dwars door onze samenleving lopen. We zien toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België.

Hoe doen we dat?

  • door informatie en expertise rond kinderrechten samen te brengen en te verspreiden;
  • door kinderrechten actief te promoten en bekend te maken;
  • door te rapporteren aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève.