Overige rapporteringsmechanismen

Naast de rapportage aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, dient de Kinderrechtencoalitie ook rapporten in bij andere controlemechanismen, zoals de Universal Periodic Review (UPR).

De UPR is een mechanisme van de VN Mensenrechtenraad (UNHRC), gericht op het onderzoeken en verbeteren van de mensenrechtensituatie in de 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Het is bedoeld als aanvulling op het werk van andere mensenrechtenmechanismen, waaronder de VN-mensenrechtenverdragen.

De UPR geeft de lidstaten de gelegenheid te verklaren welke inspanningen zij hebben geleverd om de mensenrechtensituatie in hun land te verbeteren, en omvat daarnaast het delen van ‘good practices’ op vlak van mensenrechten over de hele wereld.

Meer info over de UPR vind je hier.

Naast de rapportage aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, dient de Kinderrechtencoalitie ook rapporten in bij andere controlemechanismen, zoals de Universal Periodic Review (UPR).
2020
Universal Periodic Review 2020:
Belgian coalitions of NGO’s in the field of children’s rights

Child’s perspective in the COVID-19 crisis.

In 2020 diende de Kinderrechtencoalitie twee rapporten in, één waarvan we samenwerkten met onze zusterorganisatie aan Franstalige zijde, La Coördination des ONG pour les Droits de l’Enfant (CODE). Dit rapport maakte de balans op van het coronabeleid tijdens de COVID-19 crisis vanuit kinderrechtenperspectief, en levert concrete aanbevelingen voor de toekomst.

2020
Universal Periodic Review 2020:

Contribution ‘Flemish Child Rights Coalition’

Daarnaast diende de Kinderrechtencoalitie een rapport in rond twee concrete kinderrechtenthema’s uit onze publicatie ‘Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten’:

  • kinderarmoede en thuisloosheid in Vlaanderen, en
  • kinderbezoek voor kinderen met een ouder in de gevangenis.

Opnieuw worden binnen beide thema’s concrete aanbevelingen geformuleerd om de bescherming van de kinderrechten hierbinnen te garanderen.

Hoewel de Kinderrechtencoalitie niet geselecteerd werd om haar aanbevelingen toe te lichten op de Pre-Sessie, weerhield dit ons niet om samen met andere organisaties die een rapport indienden voor de UPR onze aanbevelingen te bundelen in een aantal concrete factsheets.

Deze factsheets bevatten een korte uiteenzetting van de belangrijkste thema’s en de bijhorende aanbevelingen, uit de rapporten van La CODE, Defence for Children International Belgium (DCI), Unicef, Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant (DGDE) en Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.

2015

Ook in 2015 diende de Kinderrechtencoalitie in samenwerking met La CODE een rapport in voor de UPR.