Aanspreekpunt Integriteit (API)

De Kinderrechtencoalitie beschikt over een Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg ‘API’, waarbij kinderen en jongeren terecht kunnen in verband met meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

Wie is de API bij De Kinderrechtencoalitie?

De API’s van de Kinderrechtencoalitie zijn Lien Magerman en Ellen Van Vooren. Zij zijn de gezamenlijke API van de Kinderrechtencoalitie, het Kenniscentrum Kinderrechten en tZitemzo en hebben de nodige opleidingen gevolgd.

Is iemand over je grenzen gegaan of heb je een slecht gevoel? Neem contact op met Lien of Ellen. Zij luisteren naar je vraag of verhaal, behandelen je melding in alle vertrouwen en geven je advies over wat je verder kan doen met je verhaal of melding.

Alles wat je moet weten over een API

Wat is een API?

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, agressie en aanrakingen die je niet leuk vindt of wilt.

De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en zorgt ervoor dat je bij iemand terecht kan om iets te doen met je verhaal of geeft je advies over wat je verder kan doen met je verhaal of melding.

Wat doet de API?

De API gaat dus aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen. Wanneer je iets wilt melden, worden de volgende stappen genomen:

  • Eerste contact: De API is het eerste contact bij meldingen. De API luistert naar jouw verhaal en zal vragen naar wat er juist gebeurd is en hoe je het best kan worden geholpen.
  • Aanpak en doorverwijzing: Nadien zal de API samen met jou bekijken hoe de situatie het beste aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of organisaties die je kunnen helpen. Dat gebeurt altijd in overleg met jou.

  • Opvolging: De API volgt de situatie met jou op tot alles afgehandeld is en kijkt naar jouw noden voor verder steun. Bijvoorbeeld: was de doorverwijzing voldoende? Heb je nog vragen?

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die een gevaarlijke of risicovolle situatie inhoudt, zal die de politie of een andere instantie contacteren. Dat gebeurt wel altijd na overleg met de melder.

De API heeft vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op jouw welzijn en eventueel andere betrokkenen.

x

Wat doet de API niét?

  • Hulpverlening: de API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject met jou opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar hulpverlening als dat nodig is.

  • Onderzoeken: de API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis daarvan zal de API de meest geschikte stappen ondernemen. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.

  • Publieke bekendmaking: de API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

Samenvattend bestaan de taken van de API uit…

  • Aanspreekpunt en eerste opvang
  • Plan van aanpak en doorverwijzing
  • Preventieactiviteiten en ondersteuning

De API’s van de Kinderrechtencoalitie, het Kenniscentrum Kinderrechten en tZitemzo:

Lien Magerman

Coördinator van de Kinderrechtencoalitie en API

Ellen Van Vooren

Coördinator van het Kenniscentrum Kinderrechten en API