Bestuur

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen wordt momenteel bestuurd door vijf lidorganisaties. Elke lidorganisatie kan zich kandidaat stellen voor het bestuur en één lidorganisatie neemt het voorzitterschap op. Het huidig bestuur bestaat uit:

Voorzitter

Wouter Stes

vertegenwoordigt lidorganisatie
Plan International België

Wouter is al heel zijn carrière aan de slag rond vorming, participatie en beleids- beïnvloeding rond kinderrechten. Bij Plan International België werkt hij actief met jongeren rond gendergelijkheid. Hij is een sterk voorvechter van kinderrechteneducatie, zowel in het onderwijs als in andere beleidsdomeinen.

Bestuurder

Paolo De Francesco

vertegenwoordigt lidorganisatie
Gezinsbond

Paolo is hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond. Hij waakt er over de toepassing van de kindnorm in al de beleidsvoorstellen. Als bestuurder hecht hij zowel belang aan het beleidsvoerend vermogen van de organisatie als aan de concrete inhoudelijke werking.

Bestuurder

Sofia Mahjoub

vertegenwoordigt lidorganisatie
Child Focus

Sofia, dé ancien in onze AV, werkt sinds 2004 voor Child Focus. Als beleidscoördinator zet ze zich, samen met haar team, in om verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en te bestrijden.

Bestuurder

Katrien Vissers

vertegenwoordigt lidorganisatie
Tumult

Katrien is sinds eind 2014 algemeen coördinator bij Tumult VZW. Ze heeft, naast een achtergrond in internationale politiek, ervaring als OKAN-leerkracht, schoolopbouwwerker en is al van kleins af aan gebeten door het jeugdwerk.

Bestuurder

Eline Kindt

Vice – voorzitter

Ikrame Kastit

vertegenwoordigt lidorganisatie
Liga voor Mensenrechten