Bestuur

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen wordt momenteel bestuurd door vijf lidorganisaties: de Gezinsbond, Child Focus, de Liga voor Mensenrechten, SOS Kinderdorpen en Uit de Marge. Elke lidorganisatie kan zich kandidaat stellen voor het bestuur. Twee lidorganisaties nemen momenteel samen het voorzitterschap op: de Gezinsbond en Child Focus. Het huidig bestuur bestaat uit Paolo De Francesco, Sofia Mahjoub, Eline Kindt, Jolien Potemans en Mariam Ait Hmeid:

co-voorzitter

Paolo De Francesco

vertegenwoordigt lidorganisatie
Gezinsbond

Paolo is hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond. Hij waakt er over de toepassing van de kindnorm in al de beleidsvoorstellen. Als bestuurder hecht hij zowel belang aan het beleidsvoerend vermogen van de organisatie als aan de concrete inhoudelijke werking.

co-voorzitter

Sofia Mahjoub

vertegenwoordigt lidorganisatie
Child Focus

Sofia, dé ancien in onze AV, werkt sinds 2004 voor Child Focus. Als beleidscoördinator zet ze zich, samen met haar team, in om verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en te bestrijden.

bestuurder

Eline Kindt

vertegenwoordigt lidorganisatie
Liga voor Mensenrechten

Eline is professioneel actief bij de Liga voor Mensenrechten. Daar ondersteunt ze het inhoudelijke beleid. Ze werkte als doctoraal onderzoeker aan het Human Rights Centre van Universiteit Gent voor ze aan de slag ging bij de Liga.

bestuurder

Jolien Potemans

vertegenwoordigt lidorganisatie
SOS Kinderdorpen

Jolien is teamleidster kwaliteit en advocacy bij SOS Kinderdorpen. Daarvoor werkte ze bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze komt als bestuurslid nog meer gewicht in de schaal werpen voor een kerndoel van de coalitie: belangenbehartiging.

bestuurder

Mariam Ait Hmeid

vertegenwoordigt lidorganisatie
Uit De Marge

Mariam is beleids- en kennisexpert bij Uit De Marge. Daarvoor werkte ze bij LEVL aan de participatie van mensen met een migratieachtergrond en was ze bestuurslid bij LEVEL UP, een ondersteuningsorganisatie om jongeren te empoweren.