Bestuur

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen wordt momenteel bestuurd door drie lidorganisaties. Elke lidorganisatie kan zich kandidaat stellen voor het bestuur en één lidorganisatie neemt het voorzitterschap op. Het huidig bestuur bestaat uit:

co-voorzitter

Paolo De Francesco

vertegenwoordigt lidorganisatie
Gezinsbond

Paolo is hoofd van de studiedienst van de Gezinsbond. Hij waakt er over de toepassing van de kindnorm in al de beleidsvoorstellen. Als bestuurder hecht hij zowel belang aan het beleidsvoerend vermogen van de organisatie als aan de concrete inhoudelijke werking.

co-voorzitter

Sofia Mahjoub

vertegenwoordigt lidorganisatie
Child Focus

Sofia, dé ancien in onze AV, werkt sinds 2004 voor Child Focus. Als beleidscoördinator zet ze zich, samen met haar team, in om verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en te bestrijden.

bestuurder

Eline Kindt

vertegenwoordigt lidorganisatie
Liga voor Mensenrechten

bestuurder

Jolien Potemans

vertegenwoordigt lidorganisatie
SOS Kinderdorpen