Onzichtbare Kinderen

In 2019 en 2020 werkt de Kinderrechtencoalitie rond het thema ‘Onzichtbare Kinderen’. Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen blijven onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. Dit kan gaan over kinderen op straat, jonge mantelzorgers, kinderen verstoken van onderwijs of jeugdhulp, vermiste kinderen op de vlucht, kinderen met ouders in de gevangenis, … en nog veel meer.

Elke lidorganisatie gaat op haar eigen manier aan de slag met dit thema. Rond twee doelgroepen zet de Kinderrechtencoalitie zelf twee trajecten op: jonge mantelzorgers en kinderen op straat.

Voor beide onderwerpen laten we enerzijds experten en beleidsmakers en anderzijds kinderen en jongeren aan het woord.

Het eindrapport kun je verwachten eind 2020, in tussentijd blijf je hier op de hoogte van de tussentijdse resultaten.

Nieuws over het thema Onzichtbare Kinderen

Project ‘Kinderen op straat’

Kinderen op straat zijn een belangrijke groep onzichtbare kinderen die onze blijvende aandacht verdienen. De groep is heel divers: gezinnen met kinderen op straat, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, verdwenen kinderen in migratie, gezinnen die in caravans wonen of kraken, … De Kinderrechtencoalitie wil de kinderen op straat via haar nieuwe thema een zichtbare plaats geven in het maatschappelijk debat.

Meer lezen over ‘kinderen op straat kan hier.

Project ‘Jonge Mantelzorgers’

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar één van de gezinsleden thuis zorg nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij ziek, gehandicapt of verslaafd is. Kinderen nemen vaak zelf een zorgende rol op en staan hierbij voor grote zorgen, verantwoordelijkheden en vragen. Jonge Mantelzorgers zijn een belangrijke groep onzichtbare kinderen die we via ons nieuwe thema de nodige zichtbaarheid willen geven.

Meer lezen over jonge mantelzorgers kan hier.

Kalender