Memoranda lidorganisaties

Het theaterstuk ‘Mouchette, de remake’ van Arne Sierens is sinds 29 januari terug in de zalen.

Het toont één van de vele gezichten van jonge mantelzorg en vertelt het verhaal van een veertienjarig meisje die voor haar verslaafde moeder en haar zusje moet zorgen. De last op haar schouders draagt ze helemaal zelf, zonder dat haar omgeving hier iets van merkt. Centraal in het toneelstuk staat de band die ze ontwikkelt met haar moeder en haar zusje.

Door het Open Forum ‘ik ben jong en ik zorg’ kreeg Arne Sierens inspiratie om jonge mantelzorgers zelf bij het stuk te betrekken.

Op de Kick-off van ‘Mouchette, de remake’ namen zo twee jonge mantelzorgers van ons ‘Young Heroes’project deel aan een panelgesprek. Onder leiding van Michiel de Vlieger namen zij het woord en vertelden niet alleen over hun (vroegere) mantelzorgsituatie maar ook over de impact die het mantelzorgschap op hun leven nu heeft – krachtige verhalen die veel indruk maakten op het publiek.

Deze inspirerende kruisbestuiving vormt een mooie aanvulling op de projecten rond jonge mantelzorgers die wij in het kader van ons jaarthema ‘Onzichtbare kinderen’ het afgelopen jaar opstarten:

Samen met iDrops, jonge mantelzorgers zelf en de steun van Cera lanceerden wij de campagne ‘Young Heroes’. Een van de doelstellingen is het taboe rond jonge mantelzorg te doorbreken en het maatschappelijk bewustzijn te verhogen. Het campagnefilmpje zal ook in 2020 op verschillende plekken in België te zien zijn.

Deze campagne vloeide voort uit ons participatief traject met jonge mantelzorgers dat we gedurende het afgelopen jaar doorliepen. Het jongerentraject werd aangevuld door een stuurgroep met experts en werd vervolledigt met ons Open Forum “Ik ben jong en ik zorg”.

De beleidsaanbevelingen die wij die uit de verschillende projecten rond het thema voortvloeiden zullen later dit jaar gepubliceerd worden in onze slotpublicatie over onzichtbare kinderen Kinderrechtenforum Nr. 13 die wij op ons Slot Open Forum ‘Zie mij! – Onzichtbare kinderen en hun rechten’ op 20 oktober zullen voorstellen.

Benieuwd naar de voorstelling ‘Mouchette, de remake’?

De premièrevoorstelling vindt plaats op 26 februari in de Minard in Gent.

Kaarten zijn te verkrijgen op de website van Minard.

Auteursrechten:  Beeldmateriaal van:

© kurt van der elst | kvde.be