Memoranda lidorganisaties

Beste lezer,

Bij de start van 2020 wens ik u, namens het secretariaat van de Kinderrechtencoalitie,  een heel gelukkig nieuwjaar!

Graag neem ik u in deze nieuwjaarsbrief mee voor een terugblik op 2019 en vooral om samen vooruit te kijken naar wat 2020 allemaal in petto heeft voor de Kinderrechtencoalitie.

Het afgelopen jaar heeft het team zich met heel veel energie ingezet voor de Kinderrechtencoalitie. We kunnen dan ook terugblikken op een aantal mooie resultaten die we in 2019 hebben neergezet.

Hiervoor willen wij alle partners en in het bijzonder de jongeren die deel uitmaken van de verschillende projecten, nog eens extra bedanken voor hun inzet en de geslaagde samenwerking.

Jongeren en kinderen een duidelijk hoorbare stem geven, vormde de rode draad doorheen het jaar 2019.

Het sluitstuk van het participatief traject met Kortrijkse scholieren was het Open Forum Jong Kortrijk spreekt. De jongeren stelden  hun eigen alternatief rapport voor aan plaatselijke beleidsmakers en gingen hierover in debat. Op hun beurt engageerden de politici zich om de voorstellen mee te nemen in de gesprekken over het meerjarenplan.

Ook ons jaarthema rond onzichtbare kinderen, met als subthema’s ‘Kinderen op straat’ en ‘Jonge Mantelzorgers’, heeft veel aandacht gegenereerd.

De twee Open Fora kinderen (over)leven op straat en ik ben jong en ik zorg in het najaar waren een groot succes. We zijn erin geslaagd de stem van jongeren te laten horen door hen een podium te bieden om in gesprek te gaan met experten over de impact hiervan op hun leven.

Het participatietraject dat wij gedurende het hele jaar met een  geëngageerde groep jonge mantelzorgers doorliepen geldt als schoolvoorbeeld hierin. Niet alleen belichtten wij het onderwerp  vanuit hun invalshoek, maar brachten we door de mediacampagne YOUNG HEROES de problematiek onder de aandacht van het brede publiek.

De hartverwarmende trailer, de media-aandacht (interview in o.a. De Standaard, het Nieuwsblad, op WAT WAT en op MNM ) en ons Open Forum zorgden ervoor dat dit thema ook in het vizier kwam van het beleid. En dat is tenslotte onze doelstelling!

We willen dat onze beleidsmakers aandacht krijgen voor én actie ondernemen in de thema’s die de Kinderrechtencoalitie op de kaart zet.

2020 vatten we met zeer veel goesting aan. Het belooft een uitdagend jaar te worden waarin we de kans grijpen om onze impact verder te verhogen en de kinderrechten nog meer onder de aandacht brengen.

Enkele highlights die in 2020 op stapel staan:

Jongerenparticipatie vormde de rode draad doorheen het afgelopen jaar en zal opnieuw hoog op de agenda staan het komende jaar!

Zo stelt de Kinderrechtencoalitie in het voorjaar aan jeugdambtenaren uit heel Vlaanderen het participatieproject rond jonge mantelzorgers voor en geeft een eerste aanzet hoe participatie in hun werking kan worden geïmplementeerd.

De stem van kinderen en jongeren zullen wij in 2020 ook letterlijk verder helpen uitdragen:

Onze geluidsinstallatie die wij in het kader van ons thema ‘kinderen op straat’ maakten en het filmpje van de jonge mantelzorgers zal gedurende het jaar 2020 op verschillende plekken doorheen Vlaanderen te horen en te zien zijn.

Ook op beleidsmatig vlak staat er veel in de pipeline. Hier alvast enkele van onze activiteiten:

Op 26 maart viert de Senaat 20 jaar kinderrechten in de grondwet.

Als één van de sprekers krijgen we de gelegenheid onze visie op de toekomst en het belang van Kinderrechten toe te lichten aan onze beleidsmakers en andere organisaties. Een mooie kans om een aantal belangrijke thema’s en standpunten onder de aandacht te brengen. Wees zeker welkom dit event bij te wonen.

2020 is tevens het laatste jaar van onze huidige beleidsperiode.

Dat betekent dat wij niet alleen een nieuwe beleidsnota indienen voor de komende vier jaar maar ook dat wij de beleidsperiode 2017-2020 afronden.

Traditiegetrouw gaat het afsluiten van een beleidsperiode gepaard met een eindpublicatie, het Kinderrechtenforum.

In deze 13de editie geven wij een stand van zaken, en vatten we onze bevindingen en aanbevelingen rond het thema ‘onzichtbare kinderen’ in boekvorm samen.

De speciale editie zal deze keer niet enkel bijdrages voortvloeiend uit onze Open Fora bevatten maar ook bijdrages van lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie. De lidorganisaties vertrekken daarbij elk vanuit hun eigen expertise en werking zodat uiteenlopende groepen onzichtbare kinderen kunnen worden belicht en onder de aandacht worden gebracht.

Het Kinderrechtenforum zullen wij dan ook met veel trots op het

Slot Open Forum ‘Zie mij!Onzichtbare kinderen en hun rechten

aan het grote publiek voorstellen. 

Ook hier vormt jongerenparticipatie de sleutel.

Ervaringsdeskundige jongeren schetsen een beeld van hun perceptie over de rechten van ‘onzichtbare kinderen’. Daarnaast gaan zij het gesprek aan met experten ter zake.

Wij willen u alvast hartelijk uitnodigen aan ons Slot Open Forum deel te nemen – Noteer 20 oktober dus zeker met stip in uw agenda!

Wij verheugen ons erop u te mogen verwelkomen.

Op een boeiend 2020!

Groeten,

Lien