Jonge mantelzorgers

Naar schatting 40.000 Vlaamse jongeren zorgen thuis voor een familielid of voor iemand anders in hun omgeving.  Dit om verschillende redenen: omdat familieleden of anderen psychische problemen, verslavingsproblemen of fysieke problemen hebben zoals een ernstige ziekte of handicap. Het ondersteuningsaanbod voor deze jongeren is beperkt, de kennis over de doelgroep ontoereikend. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen besloot in 2018 om jonge mantelzorgers nader te onderzoeken in het kader van het thema ‘Onzichtbare Kinderen’.

Samen met !DROPS, een sociaal innovatiebureau uit Gent, en met steun van Cera gaan we in 2019 aan de slag met een groep experten en een groep jonge mantelzorgers.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen verzamelde een klankbordgroep van experts uit mantelzorgverenigingen, mutualiteiten en zorgorganisaties, samen met lidorganisaties zoals de Gezinsbond en Awel vzw. Daarnaast zoeken we een groep jongeren tussen 15 en 20 jaar met ervaring in mantelzorg. Tijdens drie bijeenkomsten in Brussel leren de jonge mantelzorgers elkaar kennen en brengen ze in kaart hoe zij het thema beleven. Begeleid door Pimento gaan ze aan de slag rond gevoelens, gezin, vrienden, wensen en dromen.

!DROPS ontwikkelde tussen 2015 en 2018 een ondersteuningspakket voor volwassen mantelzorgers voor lokale gemeenten. Deze ‘MantelzorgHub’ zet in op ontmoeting, psycho-sociale versterking en een online platform met een zoek- en chatfunctie. Met dit nieuwe project wil !DROPS deze ervaring vertalen naar de doelgroep jonge mantelzorgers. Aalst, Gent en Eeklo waren meteen enthousiast. !DROPS brengt in deze 3 gemeenten zorgprofessionals uit de regio samen rond het thema jonge mantelzorg en organiseert workshops voor jongeren.

De Kinderrechtencoalitie brengt de gegevens van deze lokale trajecten samen in de klankbordgroep en tijdens de herfstvakantie van 2019 ontmoeten alle jongeren elkaar tijdens een creatief campagneweekend.

Project partners

!DROPS
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw
Pimento
Cera Coop

Praktische info jongerentraject Kinderrechtencoalitie

Jonge mantelzorgers tussen 15 en 20 jaar komen samen op zaterdag 16 maart, zondag 23 juni en zaterdag 28 september bij Art Basics for Children in Brussel. Benieuwd naar de locatie? Check de video!

  • Waar? Gaucheretplein 13, 1030 Schaarbeek (5 minuten wandelen van station Brussel Noord)
  • Wanneer? Telkens tussen 13h30 en 18h30
  • Wil je nog inschrijven? Stuur dan een mail aan info@kinderrechtencoaltie.be

Tijdens het weekend van 2 en 3 november werken we met een grotere groep jongeren aan een infocampagne. De locatie voor dit weekend ligt nog niet vast. Voor dit weekend zal een aparte inschrijving nodig zijn.

Leden bovenlokale klankbordgroep

Samana, Steunpunt Mantelzorg, Rondpunt vzw, Gezinsbond, OverKophuizen, Familiezorg West-Vlaanderen, Expertisepunt mantelzorg, Familieplatform geestelijke gezondheidszorg, Missing you, Ons Zorgnetwerk, Awel vzw en Cera coop.

Info lokale trajecten

Voor informatie mail naar  sven@idrops.be.

Open Forum rond jonge mantelzorgers

De Kinderrechtencoalitie, !DROPS, Pimento en CERA organiseren op 21 november een studiedag over en met jonge mantelzorgers.

Meer informatie hierover vind je hier.

Illustratie ‘Iets nodig, vriend?’ door Louize Perdieus