Laden Evenementen

Op 21 november organiseert de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in samenwerking met Cera en !drops het Open Forum ‘Jonge Mantelzorgers’. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar één van de gezinsleden extra zorg nodig heeft en die vaak zeer onzichtbaar huishoudelijke en zorgende taken op zich nemen. Onzichtbaar voor vrienden en familie, maar ook voor school, werk en officiële instanties.

Het Open Forum wil die onzichtbaarheid doorbreken door wetenschappelijke inzichten, expertise uit de praktijk en het perspectief van jonge mantelzorgers zelf samen te brengen. Het richt zich tot middenveldorganisaties, jeugdorganisaties, zorg- en brugfiguren in het onderwijs, academici, jonge mantelzorgers zelf en het beleid.

Het Open Forum licht de meest actuele cijfers en onderzoek toe door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gevolgd door een toelichting over het thema vanuit het perspectief van de gezinshulp door Familiezorg West-Vlaanderen en een toelichting van het project mantelzorgvriendelijke scholen door Samana. Er wordt vervolgens dieper ingegaan op de ondersteuning van jonge mantelzorgers via de kindreflex en de 4 veerkrachthelpers door Evelien Coppens (KU Leuven) en Kris Holemans (Familieplatform geestelijke gezondheid). Ten slotte worden er interactieve workshops georganiseerd waarbij er gebrainstormd wordt over de onderwerpen: “Wanneer ben je een jonge mantelzorger?”, “Ondersteuning: wat helpt?” en “Aanbod en diensten: wie doet wat?”.

Het volledige programma volgt binnenkort!

Inschrijven kan hier .

Kostprijs: 20 EURO

Gratis voor leden van de Kinderrechetencoalitie

 

ORGANISATOREN:

   

met steun van de Vlaamse Overheid.