Missie en visie van de Kinderrechtencoalitie

MISSIE

De Kinderrechtencoalitie is de waakhond van de kinderrechten. Altijd. Overal. Voor àlle kinderen. Wij willen dat kinderrechten dwars door onze samenleving lopen.

Daarom volgt de Kinderrechtencoalitie nauwgezet op dat België het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind toepast. We maken mensen warm voor kinderrechten, delen onze kennis erover en brengen die in de praktijk.

Voor het welzijn van kinderen in Vlaanderen en Brussel bundelt de Kinderrechtencoalitie de krachten van tientallen organisaties met diepe wortels in de maatschappij. En we gaan aan de slag mét de kinderen om hun rechten af te dwingen. Want zij staan centraal.

VISIE

Bij ons staan de belangen van kinderen altijd op de eerste plaats. In de rest van de samenleving geldt dat helaas nog niet altijd.

De Kinderrechtencoalitie wil daar verandering in brengen. We zetten in op twee belangrijke pijlers: kinderrechten realiseren en de krachten bundelen.

Kinderrechten realiseren

Krachten bundelen

Wie is de Kinderrechtencoalitie?

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bundelt de krachten van tientallen middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

Als netwerk kunnen we samen naar buiten treden, wat de impact van de acties van het middenveld verhoogt. Dat komt op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede.

De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Dit doet ze in de eerste plaats door haar bijzondere opdracht, namelijk de rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité. De Kinderrechtencoalitie schrijft hiervoor om de vijf jaar een alternatief rapport, dat de inspanningen van de overheid ten aanzien van kinderrechten evalueert.

 

 

De lidorganisaties