MISSIE

De Kinderrechtencoalitie is de waakhond van de kinderrechten. Altijd. Overal. Voor àlle kinderen. Wij willen dat kinderrechten dwars door onze samenleving lopen.

Daarom volgt de Kinderrechtencoalitie nauwgezet op dat België het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind toepast. We maken mensen warm voor kinderrechten, delen onze kennis erover en brengen die in de praktijk.

Voor het welzijn van kinderen in Vlaanderen en Brussel bundelt de Kinderrechtencoalitie de krachten van tientallen organisaties met diepe wortels in de maatschappij. En we gaan aan de slag mét de kinderen om hun rechten af te dwingen. Want zij staan centraal.

VISIE

Bij ons staan de belangen van kinderen altijd op de eerste plaats. In de rest van de samenleving geldt dat helaas nog niet altijd. De Kinderrechtencoalitie wil daar verandering in brengen. We zetten in op twee belangrijke pijlers: kinderrechten realiseren en de krachten bundelen.

 

Kinderrechten realiseren

  •  Het kinderrechtenverdrag wordt overal toegepast

We gaan volop voor een échte kinderrechtencultuur in Vlaanderen. Bij de overheid, bij bedrijven, bij de jeugdbeweging, thuis of op school. Alle kinderrechten zijn daarbij even belangrijk.

  • Elk kind kent zijn rechten en kan die ten volle benutten 

Iedereen moet de rechten van het kind kennen en die toepassen. Alleen zo kan elk kind zich volledig ontplooien in de samenleving. Alleen zo kan elk kind opkomen voor zijn rechten en die van anderen wereldwijd. We helpen ze om hun stem te vinden en hoorbaar te maken.

  •  Geen enkel kind valt uit de boot

Kinderen in een kwetsbare situatie hebben dezelfde rechten als élk kind. Daarom bestrijdt de Kinderrechtencoalitie discriminatie en andere vormen van uitsluiting. We maken onzichtbare kinderen zichtbaar.

 

Krachten bundelen

  •  De Kinderrechtencoalitie bouwt bruggen in het belang van het kind 

De Kinderrechtencoalitie gebruikt de kennis en ervaring van alle aangesloten organisaties. We leren van elkaar en we gaan ook het gesprek aan met anderen. Zo bouwen we bruggen tussen alle geledingen van de maatschappij. 

  •   We maken werk van een ‘kindreflex’

Het belang van het kind moet centraal staan in elk beleid.  Tijdens de ontwikkeling en uitvoering van beleid moeten overheden, bedrijven en organisaties zich telkens afvragen of kinderen betrokken zijn en welke impact zij zullen ondervinden. Zo verweven we permanent een ‘kindreflex’ in de samenleving.

  •  Kinderen en jongeren tekenen mee de toekomst uit 

De Kinderrechtencoalitie betrekt kinderen en jongeren op zoveel mogelijk manieren. We moedigen de overheid en de maatschappij aan hetzelfde te doen. Bij zaken die hun leven beïnvloeden, moeten kinderen en jongeren een stem hebben. Altijd. Overal.

De Kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 27 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten.
Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie
creëren we een forum en een netwerk.