Publicaties van de Kinderrechtencoalitie

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bundelt de krachten van 33 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

De Kinderrechtencoalitie schrijft elke 5 jaar een alternatief rapport voor het VN kinderrechtencomité. Daarnaast schrijft de Kinderrechtencoalitie ook eindrapporten als verslag van de uitwerking van de jaarthema’s en worden standpunten uitgewerkt.

Afbeelding alternatief rapport
RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

BELEIDSWERK

Standpunten