Publicaties van de Kinderrechtencoalitie

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen bundelt de krachten van 31 middenveldorganisaties rond het thema kinderrechten. Door deze NGO’s samen te brengen voor overleg, informatie-uitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.

De Kinderrechtencoalitie schrijft elke 5 jaar een alternatief rapport voor het VN kinderrechtencomité. Daarnaast schrijft de Kinderrechtencoalitie ook eindrapporten als verslag van de uitwerking van de jaarthema’s waarrond ze werkt en worden standpunten uitgewerkt.

RAPPORTERING AAN HET KINDERRECHTENCOMITÉ

Alternatief rapport

Lees onze alternatieve rapporten
RAPPORTEN HOOFDTHEMA

Eindrapporten

Lees onze eindrapporten
BELEIDSWERK

Standpunten

Lees onze standpunten