Kinderen op straat

Met het traject ‘Kinderen op straat’ wil de Kinderrechtencoalitie kinderen op straat een zichtbare plaats geven in het maatschappelijk debat en het beleid.

Kinderen die overleven op straat zijn een belangrijke en diverse groep ‘Onzichtbare Kinderen’. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen op straat, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, verdwenen kinderen in migratie, weglopers van huis, vluchtelingen die geen woning vinden of uitgeprocedeerd zijn, of gezinnen die in caravans wonen of kraken.

De cijfers voor Vlaanderen zijn hallucinant en te weinig gekend:

  • 1/3 dak- en thuislozen is minderjarig
  • 1.728 kinderen verbleven in 2014 in thuislozenzorg
  • 1/4 vorderingen tot uithuiszetting hebben ook betrekking op kinderen
  • 800 kinderen per jaar worden met hun ouders uit hun woning gezet
  • 1/3 dakloze kinderen is al langer dan een jaar dakloos

Het maakt niet uit om welke redenen kinderen op straat overleven, de straat legt een enorme hypotheek op hun geestelijke en fysieke gezondheid, hun ontwikkeling en hun toekomst.

De Kinderrechtencoalitie bracht op 11 december 2018 een eerste klankbordgroep samen van diverse organisaties: Buurtstewards Gent, Child Focus, Huis van Hygiëne ‘De Fontein’, Kinderrechtencommissariaat, Platform Kinderen op de vlucht, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, UNICEF en Minor Ndako.

Elk van die organisaties heeft haar eigen expertise, gericht op de specifieke groep van kinderen die overleven op straat, waar zij mee samenwerkt.

Omdat de oorzaken waarom kinderen op straat leven zeer divers zijn, besloot de klankbordgroep te focussen op wat het leven op straat doet met kinderen.

Kinderen die op straat overleven, verdienen aandacht voor hun angsten en onzekerheden, hun overlevingsstrategieën en voor hun moed, hoop en doorzettingskracht om een uitweg te vinden.

De Kinderrechtencoalitie wil hen een luisterend oor bieden, maar ook een spreekgestoelte en microfoon op een Open Forum over ‘Kinderen over leven op straat’. World Homeless Day op 10 oktober 2019 is een zeer passende datum voor dit event.

Heb je zelf ervaren wat het is om als kind op straat te leven of werk je samen met kinderen of jongeren op straat en wil je jouw/hun verhaal laten horen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met simon.van.damme@kinderrechtencoalitie.be of 09/225.90.25.

Illustratie ‘Welkom in mijn huis’ door Louize Perdieus