Memoranda lidorganisaties

Op 21 november organiseert Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in samenwerking met Cera en iDrops het

Open Forum “ik ben jong en ik zorg”  –  YOUNG HEROES in gesprek over mantelzorg.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die regelmatig (zorg)taken opnemen voor hun ouders, broer, zus, familie of vrienden. Taken die voor hun leeftijdsgenoten nog niet aan de orde zijn maar een vanzelfsprekendheid vormen voor deze kinderen en jongeren. Daardoor blijven ze vaak onzichtbaar voor familie en vrienden, maar ook voor de school- en werkomgeving.

Alle jonge mantelzorgers zijn helden, ofwel YOUNG HEROES!

Het Open Forum wil die onzichtbaarheid doorbreken en een netwerkmoment bieden voor iedereen die met jonge mantelzorg in aanraking komt. Jongeren nemen er zelf het woord over wat mantelzorg voor hen betekent. Experts en hulpverleners lichten er actueel onderzoek en cijfers toe en leggen uit hoe zij jonge mantelzorgers vanuit verschillende invalshoeken kunnen ondersteunen.

Het Open Forum richt zich iedereen: jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, onderwijspersoneel, gezondheidswerkers, ervaringsdeskundigen, academici, beleidsmedewerkers, politici, jonge mantelzorgers zelf en alle hulpverleners die hen ondersteunen.

De Kinderrechtencoalitie verwelkomt jullie graag op 21 november 2019 in Odisee Hogeschool Campus Schaarbeek.

Kostprijs: 20 EUR

Gratis voor leden van de Kinderrechtencoalitie

PROGRAMMA

11:30-16:30

NETWERKLUNCH – WHO’S AT THE TABLE?

Van 11:30 tot 13:00

SESSIE I

Wie is een jonge mantelzorger?

 1. Jonge mantelzorgers aan het woord
 2. Toelichting begrip, cijfers en actueel onderzoek

Joost Bronselaer (Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin / Vlaamse Overheid)

 1. Perspectief van de Gezinszorg

Bart Deltour (Familiezorg West-Vlaanderen)

 1. Panelgesprek

PAUZE

SESSIE II

Hoe ondersteun je jonge mantelzorgers?

 1. Kindreflex voor praktijkwerkers in de geestelijke gezondheidszorg
  • Anke Stuer-Jespers (Het Kader vzw)
 2. Samen naar een mantelzorgvriendelijke school!
  • Kathleen Van Walle (Samana vzw)
 3. Panelgesprek

REFLECTIES

ORGANISATOREN: