Memoranda lidorganisaties

Op 2 en 3 november kwamen KINDERRECHTENCOALITIE en PIMENTO (voorlopig) een laatste keer samen met een groep jonge mantelzorgers. Deze keer trokken we niet naar Brussel, maar naar het Scoutshuis Hopper in Antwerpen. Niet voor één dag, maar voor twee. Genoeg tijd dus om uitdagende reflecties over jonge mantelzorg af te wisselen met spelletjes, lekker eten en plezier. Het laatste weekend van de herfstvakantie bewees dat de herfst in het land was: de lucht was grijs en vol van regen en wind. Ideaal dus om het weekend te beginnen met een kop lekkere koffie of thee.

Tijdens onze vorige bijeenkomsten bespraken we wat het voor hen betekent om jonge mantelzorger te zijn en hoe belangrijk het is om hierover te kunnen praten. Zorg dragen voor een persoon die je graag ziet, is een mooie en intense ervaring maar brengt ook uitdagingen met zich mee. We kwamen al snel tot de conclusie dat jongeren die zorgdragen, zelf ook zorg nodig hebben: een babbel met een goede vriend(in), een leerkracht die vraagt hoe het met je gaat of een thuisbegeleider die je met je huiswerk helpt. 

Samen met de jonge mantelzorgers besloten we het taboe over jonge mantelzorg te doorbreken met de campagne YOUNG HEROES. Interviews met jonge mantelzorgers werden verwerkt in een hartverwarmende campagnetrailer en de webpagina youngheroes.be werd gelanceerd voor jongeren op zoek naar meer informatie over of hulp voor jonge mantelzorgers. Dit project werd gerealiseerd met de hulp van jongeren zelf, CERA en iDROPS.

Gedurende het weekend besloten de jongeren om zich te concentreren op hoe jonge mantelzorgers op school meer ondersteund kunnen worden. Bijvoorbeeld door het thema op te nemen in de lerarenopleiding én het leerplan. Dat kan ertoe leiden dat jonge mantelzorgers beter en sneller (h)erkend worden.

Uiteraard moet er rekening gehouden worden met de klascontext, maar de jongeren verkozen om het onderwerp aanbod te laten komen in periodieke klasgroepsgesprekken, waarin jonge mantelzorg naast andere onderwerpen eens uitgebreid aanbod kan komen. Zo hopen ze jonge mantelzorgers een hart onder de riem te steken door hen te tonen dat ze niet alleen zijn en dat ze hulp kunnen vragen. Ze willen zo ook een hechte klasgroep vormen en ook meer begrip krijgen van medeleerlingen en leraars.

Samen ontwikkelden we twee tools om onderwijzers bij deze opdracht te helpen: een lijstje met tips&tricks om het onderwerp in klasverband te bespreken en een stellingenquiz over jonge mantelzorg. Beide tools worden verspreid naar onderwijspersoneel en zullen kosteloos te vinden zijn op de websites youngheroes.be en kinderrechtencoalitie.be. 

Meer weten over jonge mantelzorg?

Kom dan zeker naar ons Open Forum “ik ben jong en ik zorg” waar experts, hulpverleners en jonge mantelzorgers zelf aan het woord zijn en dat een netwerkmoment biedt voor iedereen die in aanraking komt met jonge mantelzorg.