Laden Evenementen

Op 20 oktober 2020 organiseert de Kinderrechtencoalitie haar Slot Open Forum ‘Zie mij!Onzichtbare kinderen en hun rechten’ in het Vlaamse parlement.

Dit Open Forum vormt het feestelijk sluitstuk op onze werkingsjaren 2019-2020 rond het Jaarthema ‘onzichtbare kinderen’.

De afgelopen twee jaar werkte de Kinderrechtencoalitie en haar leden rond zeer diverse groepen onzichtbare kinderen. Voor de Kinderrechtencoalitie stond hierbij centraal deze kinderen en jongeren een hoorbare stem in het beleid en het maatschappelijk debat te geven.

Een vanzelfsprekendheid dus dat jongerenparticipatie ook op het Slot Open Forum de sleutel zal vormen.

Traditiegetrouw gaat het afsluiten van een beleidsperiode en jaarthema gepaard met een eindpublicatie, het Kinderrechtenforum. In de 13de editie geven wij een stand van zaken, en vatten we onze bevindingen en aanbevelingen rond het thema ‘onzichtbare kinderen’ in boekvorm samen.

De speciale editie zal deze keer niet enkel bijdrages voortvloeiend uit onze Open Fora bevatten maar ook bijdrages van lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie. De lidorganisaties vertrekken daarbij elk vanuit hun eigen expertise en werking zodat uiteenlopende groepen onzichtbare kinderen kunnen worden belicht en onder de aandacht worden gebracht. Doorheen de diversiteit van groepen ‘onzichtbare kinderen’ zal de stem van kinderen en jongeren telkens weer te horen zijn en zo de rode draad door publicatie heen vormen.

 

Dit Kinderrechtenforum zullen wij dan ook met veel trots op het Slot Open Forum ‘Zie mij!Onzichtbare kinderen en hun rechten’ aan het grote publiek voorstellen.

 

Hiervoor zullen de jongeren zelf het woord nemen en een beeld schetsen van hun perceptie over de rechten van ‘onzichtbare kinderen’.

Hun stem zal ook te horen zijn in verschillende panelgesprekken met experten ter zake.