Hoofdthema 2019 – 2020

Onzichtbare Kinderen

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN-rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. In 2019 en 2020 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het hoofdthema ‘Onzichtbare Kinderen’.

Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen blijven onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. Onzichtbare kinderen zijn kinderen die met hun gedachten ergens anders zijn, die zich zorgen maken. Zorgen die een kind van hun leeftijd niet zou mogen hebben. Zorgen die ervoor zorgen dat ze niet kunnen, mogen of durven kind zijn. Dit kan gaan over kinderen op straat, jonge mantelzorgers, kinderen verstoken van onderwijs of jeugdhulp, vermiste kinderen op de vlucht, kinderen met ouders in de gevangenis,… en nog veel meer.

Elke lidorganisatie ging op haar eigen manier aan de slag met dit thema. Rond twee doelgroepen zette de Kinderrechtencoalitie zelf twee trajecten op: jonge mantelzorgers en kinderen op straat.

 

Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten

Rapport

30 concrete aanbevelingen richting het beleid

Aanbevelingen

Campagne    I    Onzichtbare kinderen, je ziet ze overal.

Verhalen

Beleidswerk I Onzichtbare kinderen

Standpunten

Rapport ‘Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten’

Als slotstuk van dit hoofdthema schreef de Kinderrechtencoalitie het eindrapport ‘Zie Mij! Onzichtbare Kinderen en hun Rechten’. De bijdrages in deze publicatie zijn geschreven vanuit de dagelijkse praktijk en werking van de lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie. Van welke groepen stellen zij in hun dagelijkse werking vast dat ze onzichtbaar zijn? Wat zijn de aandachtspunten hierover? Welke beleidsaanbevelingen kunnen we hieruit formuleren?

De groep onzichtbare kinderen een stem geven is onze betrachting, telkens vanuit de eigen en unieke insteek van de organisaties die een bijdrage hebben geschreven.


Bestelt u graag een fysiek exemplaar van dit rapport en de bijgevoegde poster voor €10?

Stuur een mail naar info@kinderrechtencoalitie.be.

Aanbevelingen

Gebaseerd op dit eindrapport formuleerden we 30 concrete aanbevelingen richting het beleid. We vragen beleidsmakers om deze 30 punten mee te nemen in hun beleid.

Onzichtbare kinderen, je ziet ze overal.

Naast de publicatie van het eindrapport, lanceerde de Kinderrechtencoalitie een campagne om deze onzichtbare kinderen onder de aandacht te brengen. De campagne vertelt 12 echte verhalen, van echte kinderen in echte situaties. Hier, in België.

Ze zitten in de jeugdbeweging, volgen muziekles. Ze wachten op de bus, of spelen op het speelplein. Misschien voetballen ze, misschien zitten ze thuis achter de spelcomputer. Misschien ken je ze niet. Misschien wel.
Onzichtbare kinderen zijn kinderen die met hun gedachten ergens anders zijn. Kinderen die zich zorgen maken. Zorgen die een kind van hun leeftijd niet zou mogen hebben. Zorgen die ervoor zorgen dat ze niet kunnen, mogen of durven kind zijn. Kwetsbaar, door de omstandigheden waarin ze leven of de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Kinderrechtenposter

Naar aanleiding van de publicatie van het eindrapport ‘Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten’ stelde de Kinderrechtencoalitie een overzichtelijke poster op, waarop alle 54 artikelen van het Kinderrechtenverdrag staan samengevat.

Ook interessant

Beleidswerk onzichtbare kinderen

Standpunt

Meer over onzichtbare kinderen en hun rechten

30 jaar kinderrechtenverdrag

Rond twee doelgroepen zette de Kinderrechtencoalitie zelf twee trajecten op.

Project ‘Kinderen op straat’

Kinderen op straat zijn een belangrijke groep onzichtbare kinderen die onze blijvende aandacht verdienen. De groep is heel divers: gezinnen met kinderen op straat, niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, verdwenen kinderen in migratie, gezinnen die in caravans wonen of kraken, … De Kinderrechtencoalitie wil de kinderen op straat via haar nieuwe thema een zichtbare plaats geven in het maatschappelijk debat.

Meer lezen over kinderen op straat kan hier.

Project ‘Jonge Mantelzorgers’

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar één van de gezinsleden thuis zorg nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij ziek, gehandicapt of verslaafd is. Kinderen nemen vaak zelf een zorgende rol op en staan hierbij voor grote zorgen, verantwoordelijkheden en vragen. Jonge Mantelzorgers zijn een belangrijke groep onzichtbare kinderen die we via ons nieuwe thema de nodige zichtbaarheid willen geven.

Meer lezen over jonge mantelzorgers kan hier.