Onze 30 eisen.

Vandaag worden heel wat kinderen en jongeren onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet gehoord.

We vragen beleidsmakers om deze 30 punten mee te nemen in hun beleid.

Interesse in het volledige rapport? Download het hier

of bestel het via info@kinderrechtencoalitie.be

 1. Hanteer een ‘Kindreflex’ zodat administratieve instanties en hulpverleners die met (groot)ouders werken zicht krijgen op hun familiebanden en kinderen.

 2. Hanteer een ‘Thuisreflex’ zodat administratieve instanties en hulpverleners bij elke interventie systematisch de thuissituatie bevragen met als doel dat minderjarigen (tijdelijk) opgevangen kunnen worden wanneer ouders, of andere met de zorg van het kind belaste familieleden, worden opgenomen in ziekenhuizen, gevangenissen of andere centra.

 3. Betrek kinderen en jongeren bij elke beslissing die hen aangaat via een formele participatiestructuur.

 4. Installeer een participatieve cultuur in elke school met oog voor diversiteit en als oefenruimte voor democratische vaardigheden.

 5. Ga voor een integraal lokaal jeugdbeleid op alle beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening, jeugd, gelijke kansen, veiligheid, openbaar vervoer, onderwijs).

 6. Beslis lokaal over de inzet van middelen voor integraal jeugdbeleid.

 7. Wijs sociale huisvesting prioritair toe aan gezinnen met kinderen.

 8. Maak alle communicatie kind- en jongerenvriendelijk.

 9. Geef opleiding over kinderrechten aan alle professionelen die met kinderen in contact komen.

 10. Verhoog leeflonen tot boven de Europese armoedegrens, ook als kinderen het huis verlaten.

 11. Voorzie meer laagdrempelige en betaalbare professionele hulp voor gezinnen met problemen.

 12. Maak psychologische bijstand voor kinderen en jongeren gratis.

 13. Geboorte-en omstandigheidsverlof voor feitelijk samenwonende ouders van een doodgeboren kind.

 14. Zet in op veilige ontwikkelingskansen voor peuters en kleuters in de jeugdzorg.

 15. Stel een gecoördineerd actieplan tegen racisme op bij elke overheid, in elke sector.

 16. Voer systematisch en preventief praktijktesten uit, met de overheid als essentiële partner.

 17. Neem gedragslijnen en vaardigheden over non-discriminatie en diversiteit op in de beroepsprofielen van alle ambtenaren. Met speciale aandacht voor leerkrachten, politieagenten en andere mensen in gezagsfuncties.

 18. Pas onderwijspakketten aan zodat kinderen en jongeren met een migratie achtergrond er zich in herkennen.

 19. Schrap het hoofddoekenverbod in het onderwijs.

 20. Pas regelgeving aan om fake news en racisme op social media te bestraffen.

 21. Waardeer preventie in het deradicaliseringsbeleid en geef hen de tools om hiermee aan de slag te gaan. Verwar repressie niet met preventie.

 22. Zorg dat het noodnummer 1712, de hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling , voor iedereen bekend is.

 23. Zorg voor een specifiek nationaal nummer voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

 24. Keur een nationaal actieplan goed ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen.

 25. Geef voorlichting aan kwetsbare doelgroepen over seksuele uitbuiting en mensenhandel.

 26. Bouw een buitengerechtelijk bemiddelingsaanbod verder uit.

 27. Coördineer de samenwerking tussen hulpverleners en brugfiguren voor jonge nieuwkomers op Federaal, Vlaams en lokaal niveau.

 28. Bied families die hier toekomen via gezinshereniging hulp bij toeleiding naar huisvesting en maatschappelijke voorzieningen.

 29. Creëer meer, gevarieerde en veilige speel- en ontmoetingsruimtes

 30. Hou rekening met de specifieke onderwijsnoden van zieke leerlingen en garandeer het recht op onderwijs tijdens ziekte.