Universal Periodic Review 2020: bijdrages van Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Universal Periodic Review 2020

Naast de rapportage aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, rapporteert de Kinderrechtencoalitie geregeld aan andere controlemechanismen, zoals de Universal Periodic Review (UPR).

In 2020 diende de Kinderrechtencoalitie twee rapporten in voor de UPR, waarvoor we samenwerkten met onze zusterorganisatie aan Franstalige zijde, La Coördination des ONG pour les Droits de l’Enfant (CODE).

Daarnaast diende de Kinderrechtencoalitie een bijkomend rapport in rond twee concrete kinderrechtenthema’s uit onze publicatie ‘Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten’.

Naast de rapportage aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, dient de Kinderrechtencoalitie ook rapporten in bij andere controlemechanismen, zoals de Universal Periodic Review (UPR).
Child’s perspective in the COVID-19 crisis

In 2020 diende de Kinderrechtencoalitie twee rapporten in, waar we samenwerkten met onze zusterorganisatie aan Franstalige zijde, La Coördination des ONG pour les Droits de l’Enfant (CODE). Dit rapport maakte de balans op van het coronabeleid tijdens de COVID-19 crisis vanuit kinderrechtenperspectief, en levert concrete aanbevelingen voor de toekomst.

Contribution ‘Flemish Child Rights Coalition’

Daarnaast diende de Kinderrechtencoalitie een rapport in rond twee concrete kinderrechtenthema’s uit onze publicatie ‘Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten’:

  • kinderarmoede en thuisloosheid in Vlaanderen, en
  • kinderbezoek voor kinderen met een ouder in de gevangenis.

Opnieuw worden binnen beide thema’s concrete aanbevelingen geformuleerd om de bescherming van de kinderrechten hierbinnen te garanderen.