Digitaal open forum 16.12.2020

Kinderrechten in crisistijden: niets is onmogelijk

De voorbije maanden stelden ons voor een enorme uitdaging. We zagen hoe de coronamaatregelen een grote impact hadden op het fysieke en mentale welzijn van kinderen en jongeren. We zagen hoe hun perspectief weinig of niet aan bod komt binnen het coronabeleid. We ondervonden dat er, zeker in het begin van de coronacrisis, een gebrek aan aandacht was voor de gevolgen van de coronacrisis op de (rechten van) kinderen en jongeren.

Doorheen de coronacrisis werd dan ook duidelijk hoe belangrijk het is ook hun perspectief, hun ervaringen en hun stem mee te nemen in het beleid gedurende crisistijden.

Dit omschrijft meteen ook het doel van het digitaal Open Forum ‘Kinderrechten in crisistijden: niets is onmogelijk’ dat Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Netwerk Jeugdvriendelijk samen organiseerden op 16 december 2020: hoe kunnen we de belangen en rechten van kinderen en jongeren in crisistijden, zoals bijvoorbeeld een corona-lockdown, zo goed mogelijk bewaken en realiseren?

Tijdens dit Open Forum namen we de tijd om samen die zoektocht af te leggen, om wat we de voorbije maanden geleerd hebben te delen, en om die geleerde lessen te vertalen in tips en aandachtspunten voor de toekomst.

Specifiek lag de focus van het Open Forum op twee grote aandachtspunten binnen dit vraagstuk, waarrond we twee workshops organiseerden.

 • Workshop A: Kind- en jeugdvriendelijke communicatie
  We gaan op zoek naar handvaten om op een kindgerichte en toegankelijke manier te communiceren naar kinderen en jongeren. Hoe kunnen we communicatie optimaal vertalen richting kinderen en jongeren?
 • Workshop B: Hoe co-creatief werken met kinderen en jongeren?
  Wat zijn de juiste vragen om aan kinderen en jongeren te stellen om samen tot creatieve ideeën en oplossingen te komen?

Verslag

We vatten de meest interessante bevindingen van het Open Forum samen in een beknopt verslag.

Het Open Forum richtte zich op jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, hulpverleners, beleidsmedewerkers, lokale ambtenaren en iedereen die in zijn/haar werk bijdraagt aan een kind- en jeugdvriendelijke realiteit.

Programma

 • 9u00: Verwelkoming Lien Magerman, coördinator Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
 • 9u15: Keynote Ikrame Kastit, co-coördinator Uit De Marge
 • 9u45: Workshops: We gaan in kleinere groepen aan de slag rond drie concrete vraagstukken.
  • Kind- en jeugdvriendelijke communicatie:
   We gaan op zoek naar handvaten om op een kindgerichte en toegankelijke manier te communiceren naar kinderen en jongeren. Hoe kunnen we communicatie optimaal vertalen richting kinderen en jongeren?
  • Hoe co-creatief werken met kinderen en jongeren:
   Wat zijn de juiste vragen om aan kinderen en jongeren te stellen om samen tot creatieve ideeën en oplossingen te komen?
 • 11u00: Slotwoord
 • 11u30: Einde
Digitaal open forum: Kinderrechten in crisistijden, niets is onmogelijk. Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.