Memoranda lidorganisaties

Op 10 oktober 2019, World Homeless Day vorig jaar, organiseerde de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen binnen het kader van het jaarthema ‘onzichtbare kinderen’ het Open Forum ‘KINDEREN (OVER)LEVEN OP STRAAT’. Hierin stond de stem van kinderen en jongeren, hun zicht op het onderwerp en de hypotheek die thuis- en dakloosheid op kinderen en jongeren legt centraal. Hun getuigenissen werden aangevuld met de visie van experts over de oorzaken en effecten van dak- en thuisloosheid en hoe kinderrechten een deel van de oplossing kunnen zijn om dak- en thuisloosheid te voorkomen.

In samenwerking met vzw Jong en Betonne Jeugd gaven wij jongeren tijdens het Open Forum de mogelijkheid hun persoonlijk verhaal te doen en te vertellen wat het betekent om als kind te (over)leven op straat. Uit hun getuigenissen bleek hoe kinderen en jongeren op straat zich niet aanvaard voelen door de samenleving en daardoor erg eenzaam en kwetsbaar zijn voor verslaving, criminaliteit en allerlei vormen van uitbuiting.

Nu, exact een jaar later, op World Homeless Day 2020, lanceren wij deze aangrijpende en sterke getuigenissen in de audiomontage ‘KINDEREN GETUIGEN OVER LEVEN OP STRAAT’. De audiomontage duurt 10 minuten en brengt het verhaal van vier verschillende jongeren, elk getekend door hun vroegere en actuele ervaringen met het leven op straat.

Meer info:

De presentaties van de sprekers van het Open Forum zijn hier te vinden.

De (beleids)aanbevelingen van het traject zullen in een position paper gebundeld worden en in onze eindpublicatie “Zie mij! – onzichtbare kinderen en hun rechten” worden gepubliceerd.

De publicatie “Zie mij! – onzichtbare kinderen en hun rechten” die eind 2020 wordt uitgebracht zal het sluitstuk vormen van het jaarthema ‘Onzichtbare kinderen’. Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen blijven onderbelicht in cijfers en beleid. Ze worden niet of slechts beperkt bereikt door hulporganisaties.

De Kinderrechtencoalitie geeft in de eindpublicatie samen met haar 27 lidorganisaties een stand van zaken en vat de bevindingen en aanbevelingen rond het jaarthema samen. De lidorganisaties vertrekken daarbij elk vanuit hun eigen expertise en werking zoadat uiteenlopende groepen onzichtbare kinderen kunnen worden belicht en onder de aandacht worden gebracht. Doorheen de diversiteit van groepen ‘onzichtbare kinderen’ zal de stem van kinderen en jongeren telkens weer te horen zijn en zo de rode draad door publicatie heen vormen.

Illustratie ‘Mijn rugzak’ door Louize Perdieus