Hoofdthema 2019 – 2020

Publicatie eindrapport “Zie mij! Onzichtbare Kinderen en hun rechten”

De Kinderrechtencoalitie kiest er voor om, naast de thema’s die zich aandienen op basis van het VN-rapportageproces en de actualiteit, zich gedurende langere tijd te verdiepen in een hoofdthema. In 2019 en 2020 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het hoofdthema ‘Onzichtbare Kinderen’.

Heel wat kinderen en minderjarige doelgroepen blijven onderbelicht in de cijfers, niet gevat door het beleid en niet bereikt door heel wat organisaties. Onzichtbare kinderen zijn kinderen die met hun gedachten ergens anders zijn, die zich zorgen maken. Zorgen die een kind van hun leeftijd niet zou mogen hebben. Zorgen die ervoor zorgen dat ze niet kunnen, mogen of durven kind zijn. Dit kan gaan over kinderen op straat, jonge mantelzorgers, kinderen verstoken van onderwijs of jeugdhulp, vermiste kinderen op de vlucht, kinderen met ouders in de gevangenis,… en nog veel meer.

Elke lidorganisatie ging op haar eigen manier aan de slag met dit thema. Rond twee doelgroepen zette de Kinderrechtencoalitie zelf twee trajecten op: jonge mantelzorgers en kinderen op straat.

Als slotstuk van dit thema schreef de Kinderrechtencoalitie het eindrapport ‘Zie Mij! Onzichtbare Kinderen en hun Rechten’. De bijdrages in deze publicatie zijn geschreven vanuit de dagelijkse praktijk en werking van de lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie. Van welke groepen stellen zij in hun dagelijkse werking vast dat ze onzichtbaar zijn? Wat zijn de aandachtspunten hierover? Welke beleidsaanbevelingen kunnen we hieruit formuleren?