Het gebruik van geweld bij de opvoeding van kinderen, zowel fysiek als psychologisch, schendt de rechten van kinderen. Het ondermijnt hun menselijke waardigheid en hun fysieke en mentale integriteit. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind stelt duidelijk dat kinderen, in alle omstandigheden, recht hebben op bescherming tegen alle fysieke en vernederende straffen. Bovendien is uitvoerig bewezen dat het gebruik van geweld bij de opvoeding een zeer negatieve impact heeft op het kind en zijn/haar ontwikkeling.

Daarom lanceert Défense des enfants international een campagne die tot doel heeft alle vormen van geweld tegen kinderen tegen 2030 stop te zetten.

Alle staten – inclusief België – zijn verplicht om het gebruik van lijfstraffen en/of vernederende straffen te verbieden binnen alle structuren waarin kinderen leven en evolueren, ook in de gezinsomgeving.Naast dit wettelijk verbod op geweld bij de opvoeding is het absoluut noodzakelijk om positieve discipline thuis, op school en in instellingen te bevorderen. Positieve discipline gaat over empathie tonen, praten en begrijpen hoe we met kinderen kunnen omgaan in de verschillende stadia van hun ontwikkeling.

Het is mogelijk om kinderen geweldloos op te voeden. Positieve discipline leidt tot verandering en komt uiteindelijk de hele samenleving ten goede.

Alle info op: www.dei-belgique.be/

Infographic gangbaar opvoedkundig geweld

PP-Presentatie Gangbaar opvoedkundig geweld

Video-boodschap van de Speciale Vertegenwoordiger van de VN Secretaris-Generaal over Geweld tegen Kinderen
(bij het blokje “CC” kan je kiezen voor nederlandstalige ondertitels)

SRSG Maalla M’jid Violence dans l’éducation des enfants from Défense des enfants Int. on Vimeo.