De Kinderrechtencoalitie heeft een nieuwe lidorganisatie!

Scouts en Gidsen Vlaanderen

De Kinderrechtencoalitie is enthousiast Scouts en Gidsen Vlaanderen te mogen verwelkomen als nieuwe lidorganisatie!

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een jeugdbeweging met 90.000 leden in 500 Vlaamse en Brusselse groepen. Ze wil bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, als individu, in groep en binnen de samenleving.

Wij kijken uit naar de ervaring en expertise waarmee Scouts en Gidsen Vlaanderen de Kinderrechtencoalitie zal versterken!

Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt zich graag aan jullie voor.

Scoutend en gidsend zetten we actief in op de realisatie van kinderrechten: stappend, spelend, tuimelend in het leven. Zo dragen we bij aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, als individu, in groep en binnen de samenleving. Al wie jonger is dan 18 jaar, heeft dezelfde rechten als alle andere mensen. Dat beleven we in scouting doorlopend; groot kunnen worden zonder klein te worden gehouden; opgroeiend mogen zijn wie je bent en wat je wordt. Groot en klein tegelijk; veilig en uitdagend tegelijk.

Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onszelf, elkaar, onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. Zo dromen we luidop vaan gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld. Gedreven vanuit onze waarden en met onze missie als leidraad willen we daarom actief bijdragen aan de ambities van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. Empowerend. Het recht op participatie is een basispijler binnen onze werking als jeugdbeweging op alle niveaus, van de jongste kapoen tot in de nationale leiding.

Met dit lidmaatschap engageren we ons om aan de slag te gaan en de bewustmaking rond de rechten van het kind bij onze 90.000 leden te versterken. We gaan samenwerkingen aan door ervaring te delen binnen en buiten het jeugdwerk, vertrekkend vanuit onze sterktes, visie en methode. Omdat we een spel te spelen dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is, omdat rechten van de ene verantwoordelijkheid inhoudt van de andere: daarom nemen wij hier deel.


Jan Van Reusel

Communicatieverantwoordelijke Scouts en Gidsen Vlaanderen