Justitie2023-03-28T15:16:12+02:00
THEMA: JUSTITIE

Justitie

Ieder kind dat wordt verdacht of veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf, moet worden behandeld met respect voor de kinderrechten, volgens de leeftijd van het kind en in functie van zijn of haar re-integratie in de samenleving. Kinderen moeten zo veel mogelijk buiten strafrechtelijke procedures worden gehouden; de overheid stelt een minimumleeftijd in waaronder een kind niet in staat wordt geacht criminele feiten te plegen, de overheid zorgt voor alternatieve maatregelen die het kind buiten het gerecht en plaatsing in een instelling houden. Kinderen die worden onderworpen aan een rechtsprocedure hebben uiteraard recht op rechtsbijstand, mogen niet worden verhoord zonder advocaat, hebben recht op een tolk als ze de taal niet verstaan en alle kinderrechten moeten worden gerespecteerd.

In België is justitie formeel en complex georganiseerd, dus weinig aangepast aan kinderen. Kinderen vanaf 12 kunnen bijvoorbeeld gehoord worden in een echtscheidingsprocedure, maar zonder gepaste begeleiding is dit uiteraard erg stresserend en hoogdrempelig. Verder gebeurt het nog te vaak dat jongeren worden verhoord zonder bijstand van een advocaat en dat minderjarigen die ernstige feiten hebben gepleegd, uit handen gegeven worden aan de reguliere rechtspraak voor volwassenen.

Standpunten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Andere thema’s

THEMA

Discriminatie

THEMA

Gezin

THEMA

Migratie

Ga naar de bovenkant