Discriminatie2023-03-28T15:13:42+02:00
THEMA: DISCRIMINATIE

Discriminatie

De kinderrechten gelden voor alle kinderen, zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn (of haar) ouder of wettige voogd.

De Belgische regering stelde bij het ondertekenen van het Kinderrechtenverdrag dat ze bij dit artikel wél een onderscheid kan maken op grond van nationale afkomst, waarmee ze als staat dus niet dezelfde rechten hoeft toe te kennen aan vreemdelingen als aan de eigen onderdanen. De Kinderrechtencoalitie en andere ngo’s vragen al jaren om deze ‘interpretatieve verklaring’ bij dit artikel in te trekken.

In 2004 werkte de Kinderrechtencoalitie rond rechten van minderjarigen uit etnisch-culturele minderheden. De resultaten werden gebundeld in het eindrapport ‘Kinderrechtenforum nr. 1: Rechten van minderjarigen uit etnisch-culturele minderheden’ dat hier terug te vinden is.

In 2015 werkte de Kinderrechtencoalitie rond etnisch-culturele diversiteit en migraties. De resultaten werden gebundeld in het eindrapport ‘Kinderrechtenforum nr. 11: Omgaan met de effecten van discriminatie en racisme op kinderen’ dat hier terug te vinden is.

Standpunten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Andere thema’s

THEMA

Armoede

THEMA

Gezin

THEMA

Migratie

Ga naar de bovenkant