Geef kinderen een plaats aan tafel

Bij brasserie Sir Charles zijn kinderen sinds augustus niet meer welkom. De uitbater verklaart kinderen doodgraag te zien maar is de overlast en schade meer dan beu. Toen een moeder en zoon op het terras plaatsnamen, werden ze prompt weggestuurd. De moeder plaatste een verontwaardigde Facebookpost, welke in een mum van tijd massaal werd gedeeld. De uitbater ziet echter geen graten in het verbod op kinderen. Hij is baas in eigen zaak.

Discriminatie?

De Kinderrechtencoalitie toont begrip voor de problemen die de uitbater in zijn restaurant ervaart, maar betreurt het verbod op kinderen in de zaak.

Zo’n totaalverbod problematiseert de loutere aanwezigheid van kinderen door hen gelijk te stellen met overlast. Die veralgemening is stigmatiserend voor kinderen, beperkt hun participatie aan de samenleving en kan een negatieve impact hebben op hun ontwikkeling.

Is een toegangsverbod voor kinderen discriminatie?

Kinderen de toegang tot een publiek toegankelijke plaats verbieden, kan als leeftijdsdiscriminatie worden beschouwd. Een volledige groep louter op basis van leeftijd bestempelen als veroorzakers van overlast, wijst duidelijk op stereotypes en vooroordelen. Het verbod staat dus op zeer gespannen voet met de Belgische antidiscriminatiewetgeving die ook van toepassing is op horecazaken.

Bovendien wordt binnen de antidiscriminatiewet ook gekeken of het doel de middelen rechtvaardigt, wat in dit geval twijfelachtig lijkt. Een totaalverbod op kinderen om de overlast van een minderheid te vermijden, is duidelijk niet de minst ingrijpende oplossing voorhanden.

Leren samenleven is belangrijk

Los van de juridische vraag of dit discriminatie is of niet, betreurt de Kinderrechtencoalitie de beslissing om kinderen letterlijk en figuurlijk buiten spel te zetten.

Onze maatschappij is multigenerationeel: jongere en oudere generaties leven door en met elkaar. Als we willen dat jongeren uitgroeien tot evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen, moeten volwassenen hen daartoe de ruimte geven.

Dit doen we niet door conflicten te ontlopen, maar door een ruimte te scheppen waar jong en oud met elkaar omgaan zoals op een familiefeest. Op restaurant of café gaan met de kinderen zijn belangrijke momenten van opvoeding en samenleven. Als dit onmogelijk gemaakt wordt door de veronderstelling dat kinderen ‘lastig’ zijn, missen kinderen belangrijke groeikansen.

Er zijn heel wat mogelijkheden om in wederzijds respect de publieke ruimte te delen. Horeca Vlaanderen heeft zelf twee informatiegidsen voor horeca-uitbaters over hoe kinderen gastvrij te onthalen. De tips variëren van het begroeten van kinderen bij het binnenkomen of hen een menukaart geven tot het voorzien van kinderstoelen of speelmogelijkheden.

Als er zich problemen stellen, leren kinderen én ouders ook meer van iemand die hen gastvrij ontvangt, vertrouwt en daarna aanspreekt op hun gedrag, dan dat ze per definitie worden geweerd.

Als we overlast vandaag of morgen willen aanpakken, blijft het belangrijk om jongeren en gezinnen met kinderen niet af te snijden van de rest van de samenleving. De jeugd is de toekomst en verdient een volwaardige plek aan tafel.

Lees ook het standpunt van de Kinderrechtencoalitie over geluidsoverlast door spelende kinderen en de visietekst van Kind & Samenleving over spelende kinderen in de publieke sfeer.