Memoranda lidorganisaties

Lidorganisaties Uit De Marge en Chirojeugd Vlaanderen sloegen vorig jaar de handen in elkaar tegen racisme en discriminatie en richtten het ‘Netwerk Antiracisme en –Discriminatie’ op, dat verschillende actoren uit de jeugdwerksector samenbrengt in de strijd tegen racisme en discriminatie. De stem van het jeugdwerk kan een verschil maken in de aanpak van de problematiek. Het Netwerk hoopt natuurlijk dat haar acties verder reiken dan het jeugdwerk alleen. Racisme en discriminatie moeten op zoveel mogelijk domeinen worden aangepakt.  

Op 28 februari, de dag van de diversiteit, bracht het netwerk een gemeenschappelijke visienota uit met een duidelijk standpunt omtrent racisme en discriminatie. Via vormingen, tools en informatieverspreiding zal de visienota in de praktijk worden omgezet.  

De visienota benadrukt de kansen die een superdiverse samenleving met zich meebrengt, maar helaas vindt niet iedereen een multiculturele samenleving een verrijking. Vanuit het jeugdwerk wordt gesignaleerd dat racisme en discriminatie nog te vaak dagelijkse kost zijn. Bewustwording rond deze problematiek en de gevolgen ervan voor kinderen en jongeren is noodzakelijk, en dit niet alleen binnen het jeugdwerk.  

De visienota is gebaseerd op het idee van kruispuntdenken. Dit houdt in dat een mix van aspecten zoals gender, afkomst, seksuele oriëntatie, sociale klasse en leeftijd bepalend zijn voor je maatschappelijke ontplooiingsmogelijkheden. De visietekst focust op één dimensie: racisme en discriminatie, waarbij racisme op een brede manier gedefinieerd wordt, breder dan de wettelijke benadering die enkel een kader biedt voor expliciet racisme. De focus ligt vooral op alledaags, onbedoeld en onbewust racisme. Het jeugdwerk wil ook aandacht besteden aan microkwetsingen die zich vaak opstapelen. In de visienota gaat men bovendien uit van een structurele benadering, wat betekent dat drempels binnen het jeugdwerk aangepakt moeten worden, zonder de individuele verantwoordelijkheid te ontkennen. 

Maak daarom een vuist tegen racisme en discriminatie en laat je inspireren door deze visienota van het Netwerk Antiracisme en Discriminatie. Want samen staan we sterker!  

We moedigen iedereen aan om net als de Kinderrechtencoalitie de visienota te ondertekenen. Want ook wij keuren racisme en discriminatie af. Alle kinderrechten gelden voor alle kinderen, zonder discriminatie, van welke aard ook!