Wat zijn die Slotbeschouwingen precies?   

Om ervoor te zorgen dat de landen die het Kinderrechtenverdrag ratificeerden hun verplichtingen naleven, werd het VN-kinderrechtencomité opgericht. Het Kinderrechtencomité moet toezien of de staten alle bepalingen van het verdrag naleven en in de praktijk omzetten. 

Ze doen dit door om de vijf jaar een rapport op te vragen bij de overheid van de landen in kwestie. Dit overheidsrapport geeft een officiële stand van zaken van de naleving van het Kinderrechtenverdrag.  

Naast het overheidsrapport doet het VN-kinderrechtencomité ook een beroep op bijkomende informatie van gespecialiseerde kinderrechtenorganisaties. In België verenigen de kinderrechtenorganisaties zich zowel in Vlaanderen als in Franstalig België in een netwerk. In Vlaanderen is dat de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, in Franstalig België La Coördination des ONG pour les Droits de l’Enfant. Samen schrijven zij om de vijf jaar een alternatief rapport dat het overheidsrapport aanvult en nuanceert. Naast de kinderrechtenorganisaties, dienen ook Unicef en het Kinderrechtencommissariaat een alternatief rapport in. 

Het Kinderrechtencomité leest en bespreekt zowel het overheidsrapport als de alternatieve rapporten. Op basis van een bespreking van de alternatieve rapporten op de pre-sessie stelt het Comité een lijst van bijkomende vragen op voor ons land. 

Na het beantwoorden van de extra vragen en het inwinnen van bijkomende info, wordt een delegatie van de Belgische overheid uitgenodigd op de plenaire sessie in Genève. Daar gaat het Kinderrechtencomité rechtstreeks in gesprek met de overheidsdelegatie. 

Na deze bespreking formuleert het Kinderrechtencomité de slotbeschouwingen voor ons land. Met deze aanbevelingen moet de overheid de komende vijf jaar aan de slag, zodat ze in het volgende rapport haar verbeteringen kan aantonen. 

De slotbeschouwingen zijn ook voor de Kinderrechtencoalitie heel belangrijk, want hiermee kunnen we onze overheid wijzen op haar verantwoordelijkheden. De Slotbeschouwingen vormen, naast het Alternatief Rapport, het vertrekpunt van onze werking.  

In 2019 werden de Slotbeschouwingen uitgebracht  door het VN-Kinderrechtencomité.  

Om ervoor te zorgen dat de Slotbeschouwingen makkelijk leesbaar en verstaanbaar zijn voor iedereen, werden deze vertaald naar het Nederlands. Op de studiedag 30 jaar Kinderrechtenverdrag in het najaar ontvingen de aanwezigen twee publicaties van het VN-Kinderrechtencomité. Het gaat om de Nederlandse vertaling van twee officiële documenten van het comité. Deze zijn nu ook online beschikbaar: 

 

Memoranda lidorganisaties