Memoranda lidorganisaties

Het coronavirus zorgt ook bij de Kinderrechtencoalitie en haar lidorganisaties voor aanpassingen en buiten-de-lijntjes werken en denken. Bijzonder is daarbij het codewoord. Bijzondere tijden, bijzondere maatregelen, bijzonder handelen.  

Het team van Kinderrechtencoalitie stelt zich solidair op en neemt haar verantwoordelijkheid door de maatregelen van de overheid nauwkeurig op te volgen. We vragen van jou hetzelfde: kijk uit voor je medemens en wees solidair met kwetsbare groepen! 

Lidorganisatie Welzijnszorg wijst er samen met andere armoedeactoren op dat de risico’s van corona niet enkel samenhangen met de gezondheidssituatie maar dat ook mensen in armoede extra risico lopen : 

Mensen in armoede dreigen in deze corona-crisis totaal geïsoleerd te geraken en essentiële hulp mis te lopen. 

De Kinderrechtencoalitie vraagt daarom extra aandacht voor kinderen in deze situaties want de maatregelen die nu genomen worden, maken deze kwetsbare kinderen nu nog kwetsbaarder en vraagt ook van kinderen extra aanpassingsvermogen. Ook zij zijn vaak ongerust over de nieuwe situatie en weten niet altijd bij wie ze terecht kunnen.   

Bied hen daarom zeker een luisterend oor, en kan je dat zelf even niet, dan staat ‘Awel’ voor hen klaar. Kijk even op hun site voor tips. 

De VRT , WAT WAT en Onderwijs Vlaanderen geven nuttige tips over hoe je met je kinderen kan praten over alles wat er nu aan de hand is en de Gezinsbond schreef een artikel over hoe je het ook praktisch het best aanpakt om minstens vijf weken met je kind(eren) thuis te zijn.  

 De situatie is ernstig, maar als burgerzin, verantwoordelijkheid en solidariteit voorop staan, staan wij samen sterk.