Memoranda lidorganisaties

Op 16 maart raakte bekend dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen nieuwe asielaanvragen meer registreert. Daklozencentra blijven gesloten, waardoor nieuwe asielzoekers geen opvang meer krijgen, en zo belanden heel wat asielzoekers, waaronder veel kinderen, op straat. Deze schrijnende situatie heeft de organisaties 11.11.11, Platform Kinderen op de Vlucht, Samenlevingsopbouw, Amnesty International Vlaanderen, De Liga voor Mensenrechten, Dokters van de Wereld, Orbit vzw, het Netwerk Tegen Armoede en Vluchtelingenwerk Vlaanderen ertoe aangezet om een dringende oproep te doen. Het Kinderrechtencommissariaat steunt deze oproep en ook de Kinderrechtencoalitie wil deze oproep onder de aandacht brengen.   

Vooral het gebrek aan bijkomende maatregelen om de meest kwetsbare groepen in onze samenleving te beschermen, wordt aangeklaagd. In de oproep uiten de organisaties de vrees dat de coronacrisis zal uitmonden in een humanitaire ramp die de meest kwetsbare mensen in onze samenleving hard zal treffen. De oproep van de overheid om solidair te zijn, strookt volgens hen niet met feit dat asielzoekers, armen en daklozen in de steek worden gelaten. De meesten van hen zijn aangewezen op de straat, waar hygiëne volledig ontbreekt. Voor de kinderen op straat is deze situatie extra schrijnend.
In de oproep vragen de organisaties daarom dat de overheid snel extra beschermingsmaartregelen neemt voor deze kwetsbare groepen. België beschikt over voldoende expertise, noodplannen en materiaal om tegemoet te komen aan hun basisnoden. Zo zouden bijvoorbeeld asielzoekers hun asielaanvraag digitaal kunnen indienen.  

De oproep luidt dus als volgt: vermijd een humanitaire ramp die vooral de meest kwetsbaren in de samenleving treft door extra beschermingsmaatregelen te nemen voor hen 


Lees de hele oproep via de pagina van Vluchtelingenwerk.