Memoranda lidorganisaties

Tien jaar geleden lanceerde de Gezinsbond de kindnorm voor deze thema’s met onder andere kinderopvang en klimaat. Met die kindnorm ijvert de Gezinsbond voor een beleid dat het kind als norm neemt en waarbij beleidsmakers meer rekening houden met de noden en het potentieel van kinderen. Ze stimuleren beleidsmakers om rekening te houden met wat kinderen minimaal nodig hebben en maximaal aankunnen. Kinderen zijn immers geen mini-volwassenen.  

Op 22 maart zou de Gezinsbond het gezinsfestival ‘Kinderen aan zet’ organiseren, een  festival helemaal in het teken van de kindnorm. Dit festival is vanzelfsprekend geannuleerd. Toch willen we als Kinderrechtencoalitie, zeker in corona-tijden, de kindnorm op de voorgrond plaatsen.   

Wat houdt de kindnorm precies in? 

De Gezinsbond pleit ervoor om binnen 13 beleidsdomeinen waaronder verkeer, klimaat, voeding, onderwijs, media… meer rekening te houden met kinderen. Dit zijn bij uitstek domeinen waar kinderen (bijna) dagelijks mee in aanraking komen, maar daar is lang niet altijd voldoende aandacht voor. 

Als Kinderrechtencoalitie scharen we ons achter het pleidooi van de Gezinsbond om het kind als norm te nemen, want kinderen zijn een bijzonder soort mensen. Ze hebben nood aan meer bescherming dan volwassenen, maar het Kinderrechtenverdrag moet er ook voor zorgen dat ze als volwaardige burgers worden beschouwd met eigen beslissingsrecht over hun leven en over de maatschappij.  

Meer info over de kindnorm: klimaat-en-luchtvervuiling-laat-de-kindnorm-de-norm-zijn/ en kindnorm-voor-zorg-realiseren/

Voor een nieuw beleidsproject werkt de Studiedienst momenteel aan andere kindnormen. Die kan je hier ontdekken.