Memoranda lidorganisaties

Gezien het maatschappelijk belang en het belang voor iedereen die actief is met en in de jeugdsector, delen we hier ook het persbericht dat de Ambrassade verspreidde op woensdag 18 maart:   

Jeugdwerk annuleert alle activiteiten in de paasvakantie 

Na overleg tussen Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en De Ambrassade, ondersteuner van het jeugdwerk in Vlaanderen, werd beslist om alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie te annuleren. De minister en het Vlaamse jeugdwerk roepen ouders op om, vanuit solidariteit met jeugdorganisaties, geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijvingsgelden te vragen.

“We roepen alle ouders op tot solidariteit zowel met jeugdorganisaties als ouder die het financieel moeilijker hebben” 

Gezien de huidige ontwikkeling van het coronavirus in ons land vragen minister Dalle en De Ambrassade alle jeugdwerkorganisaties uitdrukkelijk om geplande activiteiten, kampen en cursussen tijdens de paasvakantie te annuleren. Dit is nodig om de veiligheid van deelnemers en begeleiders te verzekeren. 

Bittere pil 

De paasvakantie is bij uitstek een periode waarin het jeugdwerk echt kan glanzen, samen met, voor en door kinderen en jongeren. Deze weken zijn volgepland met duizenden kampen, activiteiten, fuiven, workshops en cursussen. Een pijnlijke beslissing voor de vele kinderen en jongeren die uitkeken naar een paasvakantie vol activiteiten, maar ook een bijzonder bittere financiële pil voor het hele jeugdwerk. Een totale annulering van activiteiten heeft een impact die niet kan worden opgevangen door verplaatsing en herplanning. 

Oproep aan de ouders 

De minister en het Vlaamse jeugdwerk richten zich daarom tot ouders: “We roepen alle ouders op tot solidariteit, zowel met jeugdorganisaties als met ouders die het financieel moeilijker hebben.” Specifiek wordt aan ouders van kinderen en jongeren die deelnemen aan de activiteiten gevraagd om af te wegen inschrijvingsgelden niet of slechts gedeeltelijk terug te vragen. Jeugdwerkorganisaties kunnen de betaalde inschrijvingsgelden meer dan ooit goed gebruiken voor het opvangen van al gemaakte werkings- en annuleringskosten. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen uiteraard wel snel een beroep doen op volledige terugbetaling.
 

Vrijetijdstips
Het jeugdwerk wil kinderen en jongeren niet in de kou laten staan en werkt met veel creativiteit, daadkracht en flexibiliteit aan oplossingen, zoals de Facebookgroep De online jeugdbeweging (tegen coronaverveling) die momenteel al bijna 40.000 leden kent. Vrijetijdstips en creatieve ideeën voor kinderen en jongeren worden in samenwerking met het jeugdwerk verzameld op het jongereninformatieplatform WAT WAT en Ketnet. Daarnaast zetten vele jeugdwerkvrijwilligers zich in binnen lokale initiatieven die hulp bieden aan zieken, risicogroepen en eenzame mensen.