Memoranda lidorganisaties

Samen met het Platform kinderen op de vlucht roept de Kinderrechtencoalitie België op om zich achter een Europese oplossing te scharen en zich te engageren voor een hervestiging van de niet-begeleide kinderen die aan de grenzen van Europa in de meest lamentabele omstandigheden overleven.  

De Kinderrechtencoalitie tekent deze oproep mee vanuit een diepe bezorgdheid voor deze kinderen en jongeren, die meer dan welke andere groep vluchtelingen het risico lopen slachtoffer te worden van geweld, misbruik en uitbuiting.  

De situatie in de kampen op de Griekse eilanden is al langer schrijnend en mensonwaardig. Maar  nu ook daar de corona-crisis dreigt toe te slaan, mogen we die meest kwetsbare groep, de kinderen zonder ouders of familieleden, niet in de steek laten. Kinderrechten eindigen niet aan onze landsgrenzen, maar gelden voor alle kinderen. Overal.  

Begin maart reisde Europees commissievoorzitter  von der Leyen naar Griekenland en kwam tot een akkoord met de Griekse eerste minister over mogelijke oplossingen om deze groep kinderen te beschermen. De bal ging aan het rollen en nu pleit  Eurocommissaris Ylva Johansson voor een hervestigingsprogramma dat deze zowat 5500 niet-begeleide minderjarigen opvang biedt in een veilige omgeving. 

Het ‘Platform kinderen op de vlucht’ vraagt de federale regering om haar verantwoordelijkheid te nemen en in actie te schieten om niet-begeleide minderjarigen vanuit Griekenland een plek te geven in België. Andere Europese landen (Frankrijk, Finland, Duitsland, Luxemburg, Kroatië, Portugal en Ierland) gingen ons al voor en bieden noodoplossingen voor de kinderen die vastzitten in de hotspots.  

Ook de Gemeenschappen en de lokale besturen roepen we op om, naar het voorbeeld van Gent, en steden in onze buurlanden, hun deuren open te zetten en deze kinderen een warm onthaal te bieden.  

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said: “For many months the Greek government has been raising the flag on the tragedy of unaccompanied children arriving in Greece. I am very pleased that the new commission president has thrown her personal support in addressing this issue. What we need is a clear demonstration of European solidarity, which should take the form of a voluntary relocation pact, by which unaccompanied minors who are currently in Greece are relocated to other European countries. The scars of the soul are not easy to heal. Let us all do what is right to help Greece address this most sensitive issue.” 

(Bron: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_406) 

Onderstaand de oproep, die ook op de website van het Platvorm kinderen op de Vlucht te lezen is. 

CALL TO ACTION: HERVESTIGING VAN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN VANUIT GRIEKENLAND

Op 16 maart 2020 kwam een meisje van 6 jaar om het leven bij een grote brand in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Zo’n 19 000 mensen leven er op een kluitje, terwijl het kamp slechts plaats biedt aan 2600 personen. Ook de andere zogeheten hotspots op de Griekse eilanden (Chios, Samos, Leros, Kos) zijn overbevolkt en onhygiënisch. De humanitaire problemen die er al jarenlang aanhouden, werden een humanitaire crisis en dreigen straks een humanitaire ramp te worden, nu het coronavirus COVID-19 ook op Lesbos zijn intrede heeft gedaan. In kamp Moria is er amper toegang tot medische zorg. Het is er niet eens mogelijk om je handen te wassen. Artsen zonder Grenzen spreekt van één waterkraan per 1300 mensen.

Michael O’Flaherty, Directeur van het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), omschreef de situatie in  Moria als de meest verontrustende grondrechtenkwestie waarmee de Europese Unie vandaag geconfronteerd wordt.

Eén derde van de kinderen die in Griekenland aankomen, worden niet begeleid door hun ouders of andere familieleden. Ze behoren tot de meest kwetsbaren onder de 42 000 vluchtelingen en migranten die zich op de Griekse eilanden bevinden. Ze lopen het risico te worden blootgesteld aan geweld, misbruik en uitbuiting en vinden moeilijk toegang tot hun meest fundamentele rechten. De gevolgen van deze situatie voor hun psychosociaal en fysiek welzijn zijn enorm. Velen onder hen verdwijnen bovendien uit de kampen. Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson wil dat er via een hervestigingsprogramma een oplossing wordt gevonden voor deze zowat 5500 niet-begeleide minderjarigen.

We vragen dat Europa niet langer wegkijkt. We roepen België op om zich achter een Europese oplossing te scharen en zich te engageren voor een hervestiging van de niet-begeleide kinderen die aan de grenzen van Europa in de meest lamentabele omstandigheden overleven. Al 7 EU-landen gaven het goede voorbeeld en zijn bereid om minstens 1600 kinderen te laten overbrengen. In Duitsland gaven een 140-tal burgemeesters onder de hashtag #WirHabenPlatz een sterk signaal. Ook bij ons is er plaats. Wij kunnen ervoor zorgen dat deze kinderen opgevangen worden in een veilige omgeving.

We hebben begrip voor de moeilijke huidige context, maar we doen een oproep aan de federale regering om het voorbeeld van hun collega’s in Frankrijk, Finland, Duitsland, Luxemburg, Kroatië, Portugal en Ierland te volgen en zich te engageren voor een noodoplossing voor de kinderen die vastzitten in de hotspots. Een eerste evacuatie naar het Griekse vasteland en tijdelijke maatregelen zoals het in quarantaine plaatsen van deze kinderen bij aankomst in België, kunnen een oplossing bieden. Het European Union Agency for Fundamental Rights publiceerde op 17 maart een lijst met suggesties om het hervestigingsproces vlot te doen verlopen.

Van de Gemeenschappen vragen we dat zij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk van deze kinderen in een warm gezin terechtkomen en straks kunnen worden opgevangen via pleegzorg. We roepen lokale besturen op om zich, naar het voorbeeld van Gent en andere steden in onze buurlanden, gastvrij te tonen en een voortrekkersrol op te nemen. Van onze medeburgers vragen we dat zij onze overheden bewegen tot een betekenisvolle actie, bijvoorbeeld door deze oproep tot actie te richten aan hun burgemeester of volksvertegenwoordiger.