Memoranda lidorganisaties

Deze activiteit gaat vanwege de maatregelen genomen in de strijd tegen de Coronavirus niet door!

Ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de opname van artikel 22bis in de Belgische Grondwet, organiseert de Senaat een colloquium dat speciaal gewijd is aan de rechten van het kind. Welke conclusies kunnen er getrokken worden uit de evolutie van de kinderrechten in België tijdens de afgelopen twintig jaar? Wat zijn de toekomstperspectieven? Allerhande vragen die de Grondwetgever interesseren, binnen een domein dat zowel van belang is voor de federale Staat als voor de Gemeenschappen. 

  • 8.30 – 9.00: Onthaal met koffie en thee
  • 9.00 – 9.20: Verwelkoming door Mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster van de Senaat
  • 9.20 – 9.45: “Kinderrechten en beleid”

De heer Johan Put, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KULeuven) en medeoprichter van het Kenniscentrum Kinderrechten

  • 9.45 – 10.15: “Dertigste verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en twintigste verjaardag van de inschrijving van artikel 22bis in de Grondwet: wat zijn de uitdagingen voor de komende decennia?”

Mevrouw Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris, en de heer Bernard De Vos, Délégué Général aux Droits de l’Enfant

  • 10.35 – 11.00: “Het belang van het kind en de kinderrechten: hoe op elkaar afstemmen?”

De heer Thierry Moreau, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (UCLouvain) en directeur van het Centre interdisciplinaire des Droits de l’Enfant (CIDE)

  • 11.00 – 11.30: “Hoor mij! De kracht van participatie”

Mevrouw Lien Magerman, coördinator van Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en mevrouw Julianne Laffineur van de CODE (Coordination des ONG pour les droits de l’enfant)

  • 11.30 – 13.00: Debat met de deelnemers en de leden van de Senaatsfracties, gemodereerd door Annabelle Van Nieuwenhuyse.
  • 13:00 Lunch met broodjes

Hebben hun aanwezigheid bevestigd: mevrouw Farida Tahar (Ecolo-Groen), de heer Leo Pieters (Vlaams Belang), mevrouw Nadia El Yousfi (PS), de heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), de heer Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), de heer Antoine Hermant (PVDA-PTB), mevrouw Annick Lambrecht (sp.a), mevrouw Anne-Catherine Goffinet (cdH) en mevrouw Tinne Rombouts (CD&V-fractie van het Vlaams Parlement)

PRIJS?

De deelname aan het colloquium is gratis.

INSCHRIJVINGEN?

U kunt zich inschrijven vóór 19 maart 2020 via dit email adres: 20200326@senate.be. Een automatisch inschrijvingsformulier zal u per kerende mail worden toegestuurd. Opgepast: het aantal plaatsen is beperkt – inschrijven is verplicht.

WAAR?

Halfrond van de Senaat.
Ingang: Leuvenseweg 7 te 1000 Brussel.