Het verhaal van een meanderend Hergo-dossier

Jongeren komen zes keer meer voor de jeugdrechter terecht omwille van een onrustwekkende opvoedingssituatie dan voor een als misdrijf omschreven feit. In het advies van de Kinderrechtencoalitie in december 2017 stelden we dan ook dat een decreet jeugddelinquentie pas kan worden ingevoerd als de tekorten in de jeugdhulpverlening zijn weggewerkt. Ook jongeren zelf geven aan dat ze er alleen voor staan als ze hulp nodig hebben, maar wel meteen worden ‘gepakt’ op het moment dat hun gedrag er naar is.

Na een aantal hoorzittingen in het Vlaams parlement, beslist nu ook de regering dat het jeugddelinquentierecht moet worden uitgesteld. In plaats van 1 januari 2019 wordt het 1 september 2019. De meerderheidspartijen gaan het decreet op een aantal punten bijsturen al blijft de veelbesproken uithandengeving in de plannen.

Lees hier het advies van de Kinderrechtencoalitie over het decreet.