Memoranda lidorganisaties

‘Een kind sluit je niet op. Punt’ Met die slogan voert de Kinderrechtencoalitie al maanden campagne tegen de opsluiting van kinderen in de gesloten gezinsunits in Steenokkerzeel. De campagne werd ondertekend door 300 organisaties en houdt een vurig pleidooi voor een onvoorwaardelijk verbod op de detentie van kinderen omwille van migratieredenen.

Omdat de overheid niet luisterde naar de vele bezwaren, tekende de Kinderrechtencoalitie samen met veertien andere middenveldorganisaties beroep aan bij de Raad van State tegen het Koninklijk besluit van 22 juli 2018 dat de modaliteiten van opsluiting regelt.

Met succes, want op donderdag 4 april besloot de Raad van State om de opsluiting van kinderen in Steenokkerzeel te schorsen wegens de ernstige geluidsoverlast van de zeer nabije landingsbaan. Die uitspraak is een enorme overwinning voor de rechten van kinderen. De Raad van State doet weliswaar geen uitspraak over het principe dat gezinnen met kinderen opgesloten worden, maar dat betekent niet dat zij dit principe goedkeurt. De Raad was niet bevoegd om daarover uitspraak te doen omdat het principe bij wet was vastgelegd in 2011 en al definitief in werking was getreden.

De Raad van State zal later beslissen of het koninklijk besluit om die reden ook vernietigd moet worden. Tot die datum zullen gezinnen met kinderen niet langer opgesloten worden in de gesloten gezinsunits te Steenokkerzeel.

De Kinderrechtencoalitie blijft ondertussen campagne voeren voor een wettelijk totaalverbod op de detentie van kinderen omwille van migratieredenen.

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Benoit Dhondt (Antigone Advocaten en HRC UGent) schreven voor jeugdrecht.be een artikel over de detentie van kinderen op basis van een concrete casus:

Een gezin, mama en vier jonge kinderen, wordt gearresteerd. Ze hebben geen verblijfspapieren. Gedurende 54 dagen worden ze opgesloten zonder contact met hun vertrouwde omgeving om vervolgens naar een land te worden gestuurd dat ze niet kennen en waarin ze geen thuis hebben. Kan je minderjarige kinderen opsluiten met het oog op terugkeer en waar komen ze dan terecht?

Lees het volledige artikel op jeugdrecht.be.