Onderwijs2023-03-28T14:49:20+02:00
THEMA: ONDERWIJS

Onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs, waarbij basisonderwijs voor ieder kind gratis beschikbaar moet zijn. Ook voortgezet onderwijs, algemeen onderwijs en beroepsonderwijs moet voor alle kinderen toegankelijk zijn. De overheid heeft de taak om de kwaliteit van het onderwijs te verzekeren en vroegtijdige schooluitval tegen te gaan.

De PISA-onderzoeken tonen sinds vele jaren dat het onderwijs in België er niet in slaagt om de sociale ongelijkheid van leerlingen weg te werken, of die zelfs versterkt. Kinderen uit sociaal-economisch zwakkere groepen worden sneller doorverwezen naar beroeps- of bijzonder onderwijs, verlaten de school vaker zonder diploma en lopen gedurende hun schoolcarrière een grote achterstand op.

In 2014 werd een heel jaar gewerkt rond kinderrechteneducatie in het onderwijs. Dit resulteerde in het eindrapport ‘Kinderrechtenforum nr.10: Kinderrechteneducatie in het Onderwijs’ dat hier terug te vinden is.

In 2008 werkten we rond uitval en uitsluiting in het onderwijs. Dat resulteerde in het eindrapport ‘Kinderrechtenforum nr. 5: Uitval en uitsluiting in het onderwijs’ dat hier terug te vinden is.

In 2019 en 2020 werkte de Kinderrechtencoalitie rond het hoofdthema ‘Onzichtbare Kinderen’. Kinderen verstoken van onderwijs maken ook deel uit van deze groep. Ze zijn vaak onderbelicht in de cijfers en niet voldoende gevat door het beleid. Het eindrapport ‘Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten’ wil onzichtbare kinderen een stem geven. Dit eindrapport leest u hier.

In 2021 en 2022 werkten we rond onderwijs en kinderrechten. In het eindrapport ‘Leer mij groeien‘ vertolken we de stem van kinderen en jongeren en benoemen we enkele uitdagingen in het onderwijs, met een diversiteit aan mogelijke oplossingen.

Standpunten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Nieuwsberichten van de Kinderrechtencoalitie binnen dit thema

Ook relevant voor dit onderwerp is de General Comment nr. 1 die je hier terug vindt. Een ‘General Comment of Algemeen Commentaar’ is een gezaghebbende leidraad voor de interpretatie van het door de Commentaar behandeld onderwerp.

Voor de staten die het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekenden bevatten ze meer concrete aanbevelingen omtrent het in de praktijk brengen van de in het Verdrag gewaarborgde rechten.

Dit eerste Algemeen Commentaar heeft betrekking op artikel 29 (1) van het Verdrag: de doelstellingen van het onderwijs.

Andere thema’s

THEMA

Discriminatie

THEMA

Gezin

THEMA

Migratie

Ga naar de bovenkant